Πωλούνται 25 πρόβατα ράτσας γερμανοκαραμάνικα, ηλικίας 3 ετών, γαλακτοφόρα, τα οποία εκτρέφονται στα Ανώγεια Λακωνίας.

Η μεταφορά επιβαρύνει τον αγοραστή.


Επικοινωνία στο τηλέφωνο: Πωλήθηκαν