notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Συνάντηση Αραχωβίτη με την Επιτροπή ενάντια στην εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών και Δικτύου Υ.Τ. στον Δήμο Μονεμβασίας

slider_image
14-08-2018

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του βουλευτή Λακωνίας Σταύρου Αραχωβίτη με τη «Συντονιστική Επιτροπή αγώνα ενάντια στην Εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών και Δικτύου Υψηλής Τάσης στον Δήμο Μονεμβασίας» στα γραφεία της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ.

Τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν την διάρκειας δυο ωρών συζήτηση ήταν τα εξής:
1. Το αίτημα για παράκαμψη της χερσονήσου Μαλέα από την ζεύξη «Πελοποννήσου - Κρήτης» λόγω της ανησυχίας πως αυτό θα αξιοποιηθεί μελλοντικά για μεταφορά ενέργειας από αιολικούς σταθμούς
2. Αποτροπή εγκατάστασης αιολικών σταθμών στην χερσόνησο του Μαλέα

Η Συντονιστική Επιτροπή ανέπτυξε λεπτομερώς τις ανησυχίες της  για τα δυο ζητήματα και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα/ψήφισμα.

Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε για την εν λόγω συνάντηση, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας αναφέρει:

Όσον αφορά στο πρώτο ζήτημα, τονίστηκε πως μετά από συστηματικές πιέσεις του κ. Αραχωβίτη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΔΜΗΕ, Υπ.Εν., Γραφείο Π/θ),  ο σχεδιασμός του έργου άλλαξε. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κομμάτι της γραμμής θα είναι υπόγειο, ενώ άλλαξε και το σημείο προσαιγιάλωσης του καλωδίου.

Το έργο διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης και ο τρόπος υλοποίησής του ουδόλως σχετίζεται με πιθανά σχέδια ανάπτυξης αιολικών σταθμών στην περιοχή. Η απευθείας σύνδεση άλλων εγκαταστάσεων με την διασύνδεση πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της, θα διαταράξει την ομαλή λειτουργία της και την ισοκατανομή ενέργειας στα δυο κυκλώματά της.

Σχετικά με το ερώτημα αν τεχνικά είναι δυνατό να συνδεθεί αιολικός σταθμός στον Τερματικό Σταθμό Αντιστάθμισης στους Αγ. Αποστόλους, διευκρινίζεται πως υφίστανται σοβαροί τεχνικοί λόγοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα ή άλλες πηγές ενέργειας, σε σημεία κατά μήκος της διασυνδετικής γραμμής Κρήτης - Πελοποννήσου, όπως και στον Τερματικό Σταθμό Αντιστάθμισης στους Αγ. Αποστόλους. Επισημαίνεται εξάλλου ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ενημερώσει εγγράφως προς το Υπουργείο Ενέργειας ότι η σύνδεση εγκαταστάσεων που δεν αφορούν άμεσα στη διασύνδεση της Κρήτης (π.χ. μονάδες ΑΠΕ, Αιολικά Πάρκα) εγκυμονεί κίνδυνο διατάραξης της ομαλής λειτουργίας και  του ασφαλούς ελέγχου της διασύνδεσης, εγείροντας ζήτημα ασφάλειας της ηλεκτροδότησης του νησιού.

Όσον αφορά στο δεύτερο σημείο, τονίστηκε ιδιαίτερα πως τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει δοθεί καμία νέα άδεια εγκατάστασης αιολικών σταθμών. Όμως με όσες εγκαταστάσεις έχουν ήδη αδειοδοτηθεί  (ύστερα και από την πρόσφατη γνωμοδότηση του ΣΤΕ), οφείλουμε να διασφαλίσουμε πως βασική προϋπόθεση για κάθε εγκατάσταση θα είναι η εναρμόνιση και η απόλυτη συμφωνία των διαδικασιών με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο ζήτημα παλαιών αιτήσεων που βρίσκονται στην διαδικασία της αδειοδότησης, σύμφωνα με στοιχεία Απριλίου 2018 του ΑΔΜΗΕ έχουν εκδοθεί συμβάσεις σύνδεσης ΑΠΕ ισχύος 97 ΜW καθώς και οριστικές προσφορές σύνδεσης ΑΠΕ ισχύος 45 MW στο Δίκτυο Διανομής και στο Σύστημα Μεταφοράς συνολικά της Πελοποννήσου. Το θεσμικό πλαίσιο έχει τροποποιηθεί καθώς πλέον προβλέπεται διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για την «εξασφάλιση» εγκατεστημένης ισχύος για υλοποίηση έργων ΑΠΕ. Ο Υπουργός ΠΕΝ ύστερα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ, καθορίζει την εγκατεστημένη ισχύ ανά τεχνολογία ΑΠΕ. Η ανταγωνιστική διαδικασία προκηρύσσεται κατόπιν σχετικής Απόφασης της ΡΑΕ. Σε συνέχεια των προαναφερθέντων επισημαίνεται ότι πλέον οι τιμές αποζημίωσης των παραγωγών ΑΠΕ καθορίζονται μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας που περιγράφηκε. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες έχουν σημαντική συμβολή στην μείωση του κόστους για τους καταναλωτές γεγονός που το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει επισημάνει τον τελευταίο χρόνο ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και των καταναλωτών.

Τέλος, να αναφερθούμε και για το θέμα υποβολής νέων αιτήσεων, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν. Υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης νέων αιτήσεων, για τις οποίες πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια προκειμένου να εγκατασταθεί και τελικά λειτουργήσει η μονάδα παραγωγής ΑΠΕ. Της εγκατάστασης και λειτουργίας μίας μονάδας παραγωγής ΑΠΕ προηγείται η έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ. Σημειώνεται ότι η χορήγηση της άδειας παραγωγής δεν συνεπάγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή της ΡΑΕ για δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα παρά την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.

Ακολούθως, μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης εκδίδεται η περιβαλλοντική άδεια της δραστηριότητας, η οποία πέραν της γνωμοδότησης αρμόδιων τοπικών και εθνικών φορέων προβλέπει πλέον διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό, με περιβαλλοντικές οργανώσεις και με όλους όσους δύναται να επηρεάζονται. Ακολουθεί η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης καθώς και άλλων αδειών για την υλοποίηση των έργων. Τέλος, υπογράφεται Σύμβαση Σύνδεσης με τον Διαχειριστή και εφόσον η μονάδα παραγωγής ΑΠΕ συμμετάσχει επιτυχώς στις διαγωνιστικές διαδικασίες, εκδίδεται η άδεια λειτουργίας.

Εν κατακλείδι, να θυμίσουμε πως για τον ΣΥΡΙΖΑ η ενέργεια αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και έναν από τους τομείς στους οποίους η χώρα θα πρέπει να στραφεί με μεγάλη προσοχή. Η μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη των νέων ενεργειακών τεχνολογιών όπως και η απεξάρτηση από τα ρυπογόνα και τοξικά ορυκτά καύσιμα, αφορά όλους μας σαν κοινωνία και πολιτεία. Πάγια θέση και  στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών, με βάση ένα δημοκρατικό ενεργειακό μοντέλο το οποίο θα περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και θα σέβεται τα τοπικά οικοσυστήματα, το πολιτιστικό περιβάλλον και τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες. Ειδικότερα για την χερσόνησο του Μαλέα, ως πολιτικός φορέας, προκρίνουμε το μοντέλο της ήπιας τουριστικής Ανάπτυξης και της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής-πολιτισμικής παράδοσης. Αυτό, εξάλλου, το αποδεικνύουμε σταθερά αναδεικνύοντας με ερωτήσεις στην Βουλή σειρά περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και την αξιοποίηση των αρχαιολογικών μας μνημείων.

Την Παρασκευή 27 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του βουλευτή Λακωνίας Σταύρου Αραχωβίτη με τη «Συντονιστική Επιτροπή αγώνα ενάντια στην Εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών και Δικτύου Υψηλής Τάσης στον Δήμο Μονεμβασίας» στα γραφεία της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ.

Τα κύρια ζητήματα που απασχόλησαν την διάρκειας δυο ωρών συζήτηση ήταν τα εξής:
1. Το αίτημα για παράκαμψη της χερσονήσου Μαλέα από την ζεύξη «Πελοποννήσου - Κρήτης» λόγω της ανησυχίας πως αυτό θα αξιοποιηθεί μελλοντικά για μεταφορά ενέργειας από αιολικούς σταθμούς
2. Αποτροπή εγκατάστασης αιολικών σταθμών στην χερσόνησο του Μαλέα

Η Συντονιστική Επιτροπή ανέπτυξε λεπτομερώς τις ανησυχίες της  για τα δυο ζητήματα και κατέθεσε σχετικό υπόμνημα/ψήφισμα.

Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε για την εν λόγω συνάντηση, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας αναφέρει:

Όσον αφορά στο πρώτο ζήτημα, τονίστηκε πως μετά από συστηματικές πιέσεις του κ. Αραχωβίτη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΑΔΜΗΕ, Υπ.Εν., Γραφείο Π/θ),  ο σχεδιασμός του έργου άλλαξε. Ειδικότερα, το μεγαλύτερο κομμάτι της γραμμής θα είναι υπόγειο, ενώ άλλαξε και το σημείο προσαιγιάλωσης του καλωδίου.

Το έργο διασύνδεσης Πελοποννήσου - Κρήτης και ο τρόπος υλοποίησής του ουδόλως σχετίζεται με πιθανά σχέδια ανάπτυξης αιολικών σταθμών στην περιοχή. Η απευθείας σύνδεση άλλων εγκαταστάσεων με την διασύνδεση πάνω σε οποιοδήποτε σημείο της, θα διαταράξει την ομαλή λειτουργία της και την ισοκατανομή ενέργειας στα δυο κυκλώματά της.

Σχετικά με το ερώτημα αν τεχνικά είναι δυνατό να συνδεθεί αιολικός σταθμός στον Τερματικό Σταθμό Αντιστάθμισης στους Αγ. Αποστόλους, διευκρινίζεται πως υφίστανται σοβαροί τεχνικοί λόγοι οι οποίοι δεν επιτρέπουν τη σύνδεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα ή άλλες πηγές ενέργειας, σε σημεία κατά μήκος της διασυνδετικής γραμμής Κρήτης - Πελοποννήσου, όπως και στον Τερματικό Σταθμό Αντιστάθμισης στους Αγ. Αποστόλους. Επισημαίνεται εξάλλου ότι ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ενημερώσει εγγράφως προς το Υπουργείο Ενέργειας ότι η σύνδεση εγκαταστάσεων που δεν αφορούν άμεσα στη διασύνδεση της Κρήτης (π.χ. μονάδες ΑΠΕ, Αιολικά Πάρκα) εγκυμονεί κίνδυνο διατάραξης της ομαλής λειτουργίας και  του ασφαλούς ελέγχου της διασύνδεσης, εγείροντας ζήτημα ασφάλειας της ηλεκτροδότησης του νησιού.

Όσον αφορά στο δεύτερο σημείο, τονίστηκε ιδιαίτερα πως τα τελευταία 4 χρόνια δεν έχει δοθεί καμία νέα άδεια εγκατάστασης αιολικών σταθμών. Όμως με όσες εγκαταστάσεις έχουν ήδη αδειοδοτηθεί  (ύστερα και από την πρόσφατη γνωμοδότηση του ΣΤΕ), οφείλουμε να διασφαλίσουμε πως βασική προϋπόθεση για κάθε εγκατάσταση θα είναι η εναρμόνιση και η απόλυτη συμφωνία των διαδικασιών με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο ζήτημα παλαιών αιτήσεων που βρίσκονται στην διαδικασία της αδειοδότησης, σύμφωνα με στοιχεία Απριλίου 2018 του ΑΔΜΗΕ έχουν εκδοθεί συμβάσεις σύνδεσης ΑΠΕ ισχύος 97 ΜW καθώς και οριστικές προσφορές σύνδεσης ΑΠΕ ισχύος 45 MW στο Δίκτυο Διανομής και στο Σύστημα Μεταφοράς συνολικά της Πελοποννήσου. Το θεσμικό πλαίσιο έχει τροποποιηθεί καθώς πλέον προβλέπεται διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για την «εξασφάλιση» εγκατεστημένης ισχύος για υλοποίηση έργων ΑΠΕ. Ο Υπουργός ΠΕΝ ύστερα από γνωμοδότηση της ΡΑΕ, καθορίζει την εγκατεστημένη ισχύ ανά τεχνολογία ΑΠΕ. Η ανταγωνιστική διαδικασία προκηρύσσεται κατόπιν σχετικής Απόφασης της ΡΑΕ. Σε συνέχεια των προαναφερθέντων επισημαίνεται ότι πλέον οι τιμές αποζημίωσης των παραγωγών ΑΠΕ καθορίζονται μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας που περιγράφηκε. Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες έχουν σημαντική συμβολή στην μείωση του κόστους για τους καταναλωτές γεγονός που το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει επισημάνει τον τελευταίο χρόνο ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής για την προστασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και των καταναλωτών.

Τέλος, να αναφερθούμε και για το θέμα υποβολής νέων αιτήσεων, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν. Υπάρχει δυνατότητα κατάθεσης νέων αιτήσεων, για τις οποίες πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια προκειμένου να εγκατασταθεί και τελικά λειτουργήσει η μονάδα παραγωγής ΑΠΕ. Της εγκατάστασης και λειτουργίας μίας μονάδας παραγωγής ΑΠΕ προηγείται η έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ. Σημειώνεται ότι η χορήγηση της άδειας παραγωγής δεν συνεπάγεται δέσμευση του Διαχειριστή ή της ΡΑΕ για δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα παρά την έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης.

Ακολούθως, μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης εκδίδεται η περιβαλλοντική άδεια της δραστηριότητας, η οποία πέραν της γνωμοδότησης αρμόδιων τοπικών και εθνικών φορέων προβλέπει πλέον διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό, με περιβαλλοντικές οργανώσεις και με όλους όσους δύναται να επηρεάζονται. Ακολουθεί η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης καθώς και άλλων αδειών για την υλοποίηση των έργων. Τέλος, υπογράφεται Σύμβαση Σύνδεσης με τον Διαχειριστή και εφόσον η μονάδα παραγωγής ΑΠΕ συμμετάσχει επιτυχώς στις διαγωνιστικές διαδικασίες, εκδίδεται η άδεια λειτουργίας.

Εν κατακλείδι, να θυμίσουμε πως για τον ΣΥΡΙΖΑ η ενέργεια αποτελεί δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και έναν από τους τομείς στους οποίους η χώρα θα πρέπει να στραφεί με μεγάλη προσοχή. Η μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη των νέων ενεργειακών τεχνολογιών όπως και η απεξάρτηση από τα ρυπογόνα και τοξικά ορυκτά καύσιμα, αφορά όλους μας σαν κοινωνία και πολιτεία. Πάγια θέση και  στρατηγικός στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι η εξυπηρέτηση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών αναγκών, με βάση ένα δημοκρατικό ενεργειακό μοντέλο το οποίο θα περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και θα σέβεται τα τοπικά οικοσυστήματα, το πολιτιστικό περιβάλλον και τις τοπικές παραγωγικές δραστηριότητες. Ειδικότερα για την χερσόνησο του Μαλέα, ως πολιτικός φορέας, προκρίνουμε το μοντέλο της ήπιας τουριστικής Ανάπτυξης και της ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής-πολιτισμικής παράδοσης. Αυτό, εξάλλου, το αποδεικνύουμε σταθερά αναδεικνύοντας με ερωτήσεις στην Βουλή σειρά περιβαλλοντικών ζητημάτων, καθώς και θεμάτων που σχετίζονται με τον τουρισμό και την αξιοποίηση των αρχαιολογικών μας μνημείων.

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Eτικέτες :
Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας