Η θερινή προετοιμασία θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την επιτυχημένη πορεία των μαθητών την επόμενη σχολική χρονιά, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στην ύλη των μαθημάτων τους, να καλύψουν τα κενά τους και να αποκτήσουν γερές βάσεις, ώστε να «εργαστούν» κατά τη χειμερινή περίοδο για το άριστα στις εξετάσεις.

Το φροντιστήριο «ΑΤΟΜΟ» δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη θερινή προετοιμασία και γι΄ αυτό έχει δημιουργήσει ειδικά εντατικά θερινά τμήματα προετοιμασίας στα μαθήματα φυσικής και χημείας για όλες τις τάξεις του Λυκείου.

ΓΙΑ ΤΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: Η θερινή προετοιμασία για τη Γ’ Λυκείου διακρίνεται σε δύο φάσεις:

1η φάση: διάρκειας 5 εβδομάδων από 18 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου κατά την οποία οι μαθητές:

1. Καλύπτουν σε βάθος σημαντικό μέρος της ύλης με μερική και ολική επανάληψη ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ανακεφαλαιώνουν στοιχεία της ύλης από προηγούμενες τάξεις.

2. Επιτυγχάνουν την κάλυψη των κενών και αδυναμιών που ενδεχομένως υπάρχουν σε κάθε μάθημα.

3. Καθοδηγούνται, οργανώνουν, προγραμματίζουν το διάβασμά τους, τον χρόνο, τα διαγωνίσματά τους, χτίζουν στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο και επιλύουν ασκήσεις.

2η φάση: επαναλήψεων και διαγωνισμάτων διάρκειας 10 ημερών από 21 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου.

Οι μαθητές που παρακολουθούν τη θερινή προετοιμασία:
√ Κρατούν συνεχή επαφή με το στόχο τους (πανελλήνιες εξετάσεις).
√ Τελειώνουν την ύλη πολύ νωρίς και έχουν τη δυνατότητα για πολλές επαναλήψεις και διαγωνίσματα.

ΓΙΑ ΤΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ: Εν όψει των νέων αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα και ιδίως των συχνών μεταβολών στο εξεταστικό σύστημα και το πρόγραμμα σπουδών καθίσταται απαραίτητη η έγκαιρη προετοιμασία των μαθητών από τη Β΄ Λυκείου.

1η φάση διάρκειας 5 εβδομάδων από 18 Ιουνίου έως 20 Ιουλίου

Κατά τη θερινή προετοιμασία οι μαθητές που την επόμενη σχολική χρονιά θα φοιτήσουν στη Β΄ Λυκείου:

√ Καλύπτουν την ύλη της Β΄ Λυκείου που απαιτείται για τη Γ΄ Λυκείου καθώς και μέρος της εξεταστέας ύλης της Γ΄ Λυκείου.
√ Επαναλαμβάνουν τα καίρια για τη Γ΄ Λυκείου σημεία της Α΄ Λυκείου.

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου που παρακολουθούν το θερινό πρόγραμμα προετοιμασίας έχουν την δυνατότητα να γνωρίσουν ουσιαστικά τα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει, να διαπιστώσουν τις ελλείψεις τους και να καλύψουν τα κενά που ενδεχομένως έχουν σε κάποιο μάθημα, να θέσουν τις σωστές βάσεις και να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της Γ΄ Λυκείου.

2η φάση από 26 Αυγούστου έως 30 Αυγούστου: Επαναλήψεις και διαγωνίσματα

ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Για τους μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο το φροντιστήριο «ΑΤΟΜΟ» προσφέρει ένα πρόγραμμα προετοιμασίας 4 εβδομάδων από 18 Ιουνίου έως 12 Ιουλίου, για την ομαλή μετάβασή τους στο Λύκειο στη διάρκεια του οποίου οι μαθητές:

√ Μαθαίνουν σε βάθος βασικές έννοιες της Φυσικής και της Χημείας.
√ Επαναλαμβάνουν την ύλη των δύο τάξεων του Γυμνασίου με σαφή και περιεκτικό τρόπο.
√ Διαπιστώνουν και καλύπτουν τυχόν ελλείψεις τους ως προς τη μεθοδολογία επίλυσης βασικών ασκήσεων.
√ Εισάγονται στο κλίμα των απαιτήσεων του Λυκείου και εξοικειώνονται με το πνεύμα των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Επιδιώκουμε:
Οι άριστοι να διακριθούν και να πρωτεύσουν!
Οι πολύ καλοί να γίνουν άριστοι!
Οι καλοί να γίνουν καλύτεροι!
 
Εγγραφές:
Δευτέρα - Παρασκευή: πρωί: 10:00 - 13:00 απόγευμα: 18:00 - 20:00
Σάββατο: 10:00 - 13:00