Απαιτείται γνώση GPS (RTK), γεωδαιτικού σταθμού (total station) και σχεδιαστικών προγραμμάτων.

Αποστολή βιογραφικού: mariagavalaki@hotmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 723 9416