Η τεχνική εταιρεία ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Ο.Ε. ζητά άτομο για θέση σχεδιαστή/σχεδιάστριας.

• Απαιτούνται γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και AUTOCAD.

Αποστολή βιογραφικού στο email: ik.techniki@gmail.com