Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (www.civilprotection.gr), για το Σαββάτο 10 Αυγούστου 2019 προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 5 & 4) για όλους τους Δήμους της Π.Ε. Λακωνίας.

Δεδομένης της κατηγορίας κινδύνου 5 & 4 συνιστούμε στους πολίτες το Σάββατο 10 Αυγούστου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο.

Εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και σε όσους απασχολούνται στην ύπαιθρο να αποφύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Να τηρούν τις απαγορευτικές διατάξεις κυκλοφορίας οχημάτων σε Δασικές περιοχές σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  3693/09-08-2019 έγγραφο του  Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. Οι περιοχές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Γ.Α 173889/234/2-7-2018 με ΑΔΑ: Ψ0ΦΣ7Λ1-1ΓΔ απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας.

Τέλος συνιστούμε σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας