Επιθυμητή προϋπηρεσία και  γνώση - εμπειρία στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων.

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας , ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Αποστολή βιογραφικών στο email: add.logistirio@gmail.com