Η πολύχρονη εμπειρία μας, η μεθοδικότητα, τα ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα, θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους σας.

Η άμεση επαφή με τον μαθητή, η ατομική βοήθεια όταν χρειάζεται, τα συνεχή διαγωνίσματα προσομοίωσης, σας προετοιμάζουν με το καλύτερο τρόπο για τις πανελλήνιες εξετάσεις.

Φετινές βαθμολογίες αριστούχων μαθητών μας: