Ζητείται διπλωματούχος πολιτικός ή αγρονόμος & τοπογράφος μηχανικός ή αντίστοιχης ειδικότητας μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης με εμπειρία σε τοπογραφικές αποτυπώσεις και γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD, από Τεχνική Εταιρεία με έδρα στη Σπάρτη.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 20/9/2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση ecodomein.oe@gmail.com