notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Εξειδικευμένα Προγράμματα Διαφοροποιημένης Μάθησης στο Κέντρο «Εξέλιξη»!

slider_image
09-09-2019

Εξειδικευμένα Προγράμματα Διαφοροποιημένης Μάθησης για μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου

Κέντρο Διαφοροποιημένης Μάθησης «Εξέλιξη»

Η αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί πάντα ένα διαρκές ζητούμενο. Το σύνολο σχεδόν των μελετών και των παρεμβάσεων που αφορούν τις Μαθησιακές ∆υσκολίες, τη ΔΕΠΥ, τον αυτισμό έχουν ιστορικά εστιάσει, κυρίως, στον χώρο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πλειοψηφία της βιβλιογραφικής έρευνας αποδεικνύει ότι τα προγράμματα παρέμβασης απευθύνονται σε μικρότερους μαθητές, γιατί θεωρητικά η παρέμβαση σε νεαρή ηλικία ενδέχεται να ελαχιστοποιήσει πολλές από τις δυσκολίες, οι οποίες μπορεί και να αποφευχθούν στα επόμενα έτη. Ως αποτέλεσμα, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών που περνά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν δέχεται καμία υποστήριξη.

Η μετάβαση, όμως, από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προξενεί άγχος και ειδικά στους μαθητές με ΕΜΔ, γιατί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμπεριέχει αλλαγές στην οργάνωση και στο περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας.(εναλλαγές καθηγητών, περισσότερα αντικείμενα, προαγωγικές εξετάσεις). Έτσι, οι μαθητές βιώνουν συχνά αισθήματα ματαίωσης, απογοήτευσης, αποτυχίας και είτε εγκαταλείπουν το σχολείο είτε εκδηλώνουν επιθετική ή και παραβατική συμπεριφορά ως αντίδραση.

Οι έφηβοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αυτισμό,  προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικές δυσκολίες) αποτελούν μία σημαντική μερίδα μαθητών, ολοένα αυξανόμενη σύμφωνα με έρευνες. Χρειάζεται, λοιπόν, να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και υπευθυνότητα, γι’ αυτό απαιτούνται προγράμματα αποτελεσματικής διδασκαλίας και στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και την ομαλή ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.

Στο Κέντρο Διαφοροποιημένης Μάθησης «Εξέλιξη» παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρέμβασης και υποστήριξης των εφήβων, προγράμματα διαφοροποιημένης μάθησης σχεδιασμένα με βάση τις αναπτυξιακές δυσκολίες και το μαθησιακό προφίλ που εμφανίζει ο κάθε μαθητής με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση  των δυνατοτήτων του!!Αφού προηγηθεί, Εκτίμηση Μαθησιακού προφίλ και διόδου μάθησης εφαρμόζονται Εξατομικευμένα Προγράμματα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης και Αποκατάστασης Γλωσσικών και Μαθηματικών Δεξιοτήτων που στοχεύουν:

• στην επεξεργασία των ερωτήσεων κατανόησης και λοιπών γλωσσικών και λεξιλογικών ασκήσεων, των κειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (επεξεργασία και πρόσληψη κειμένου)
• στην ανάπτυξη Θέματος Έκθεσης (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου)
• στην κατανόηση γραμματικοσυντακτικών φαινομένων(βάσει Ειδικής Μεθοδολογίας)
• στην κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών (Μεταφρασμένο Κείμενο, βάσει Ειδικής Μεθοδολογίας)
• στην εφαρμογή Ειδικής Παρέμβασης στα Θετικά Μαθήματα (πράξεις, εξισώσεις βάσει ειδικής μεθοδολογίας και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών).
• στην κατανόηση των Θετικών Μαθημάτων με Ειδικά Προγράμματα Διαφοροποιημένης μάθησης.
• στην ανάπτυξη και καλλιέργεια Δ.Κ.Ζ. (Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής) για εφήβους.
Επιπλέον, γίνεται Ειδική Προετοιμασία για εξοικείωση με την
Προφορική Αξιολόγηση στις ενδοσχολικές και Πανελλήνιες εξετάσεις.

Παρέχονται δωρεάν τα παρακάτω:
• Έντυπο υλικό
• Διαγωνίσματα Προσομοίωσης
• Parent’s care = Μονόωρο ραντεβού αναφοράς προόδου και καθοδήγησης/συμβουλευτικής γονέων
• Ομαδικά προγράμματα μελέτης θετικών και θεωρητικών μαθημάτων
• Ψυχολογική υποστήριξη εφήβων

Παράλληλα, προσφέρονται στους εφήβους ολοκληρωμένα προγράμματα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού με βάση τις ατομικές ανάγκες τους. (Σχολείο φοίτησης, προσανατολισμό, τρόπο εξέτασης)

Γιατί σε έναν πολιτισμένο κόσμο πρέπει όλοι οι μαθητές να τυγχάνουν ίδιων και ίσων ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, να μπορούν να κατακτήσουν τις δικές τους κορυφές!!


Κέντρο Διαφοροποιημένης Μάθησης «Εξέλιξη»

Υποκατάστημα: Λεωνίδου 40

Τηλέφωνο: 2731082009

http://kentro-exelixi.gr/

Κέντρο Διαφοροποιημένης Μάθησης «Εξέλιξη»

Η αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί πάντα ένα διαρκές ζητούμενο. Το σύνολο σχεδόν των μελετών και των παρεμβάσεων που αφορούν τις Μαθησιακές ∆υσκολίες, τη ΔΕΠΥ, τον αυτισμό έχουν ιστορικά εστιάσει, κυρίως, στον χώρο της προσχολικής και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πλειοψηφία της βιβλιογραφικής έρευνας αποδεικνύει ότι τα προγράμματα παρέμβασης απευθύνονται σε μικρότερους μαθητές, γιατί θεωρητικά η παρέμβαση σε νεαρή ηλικία ενδέχεται να ελαχιστοποιήσει πολλές από τις δυσκολίες, οι οποίες μπορεί και να αποφευχθούν στα επόμενα έτη. Ως αποτέλεσμα, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών που περνά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν δέχεται καμία υποστήριξη.

Η μετάβαση, όμως, από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προξενεί άγχος και ειδικά στους μαθητές με ΕΜΔ, γιατί η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εμπεριέχει αλλαγές στην οργάνωση και στο περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας.(εναλλαγές καθηγητών, περισσότερα αντικείμενα, προαγωγικές εξετάσεις). Έτσι, οι μαθητές βιώνουν συχνά αισθήματα ματαίωσης, απογοήτευσης, αποτυχίας και είτε εγκαταλείπουν το σχολείο είτε εκδηλώνουν επιθετική ή και παραβατική συμπεριφορά ως αντίδραση.

Οι έφηβοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αυτισμό,  προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθηματικές δυσκολίες) αποτελούν μία σημαντική μερίδα μαθητών, ολοένα αυξανόμενη σύμφωνα με έρευνες. Χρειάζεται, λοιπόν, να αντιμετωπίζονται με συνέπεια και υπευθυνότητα, γι’ αυτό απαιτούνται προγράμματα αποτελεσματικής διδασκαλίας και στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ενίσχυση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και την ομαλή ένταξή τους στο σχολικό περιβάλλον.

Στο Κέντρο Διαφοροποιημένης Μάθησης «Εξέλιξη» παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες παρέμβασης και υποστήριξης των εφήβων, προγράμματα διαφοροποιημένης μάθησης σχεδιασμένα με βάση τις αναπτυξιακές δυσκολίες και το μαθησιακό προφίλ που εμφανίζει ο κάθε μαθητής με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση  των δυνατοτήτων του!!Αφού προηγηθεί, Εκτίμηση Μαθησιακού προφίλ και διόδου μάθησης εφαρμόζονται Εξατομικευμένα Προγράμματα Ειδικής Διαπαιδαγώγησης και Αποκατάστασης Γλωσσικών και Μαθηματικών Δεξιοτήτων που στοχεύουν:

• στην επεξεργασία των ερωτήσεων κατανόησης και λοιπών γλωσσικών και λεξιλογικών ασκήσεων, των κειμένων της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (επεξεργασία και πρόσληψη κειμένου)
• στην ανάπτυξη Θέματος Έκθεσης (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου)
• στην κατανόηση γραμματικοσυντακτικών φαινομένων(βάσει Ειδικής Μεθοδολογίας)
• στην κατανόηση των Αρχαίων Ελληνικών (Μεταφρασμένο Κείμενο, βάσει Ειδικής Μεθοδολογίας)
• στην εφαρμογή Ειδικής Παρέμβασης στα Θετικά Μαθήματα (πράξεις, εξισώσεις βάσει ειδικής μεθοδολογίας και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών).
• στην κατανόηση των Θετικών Μαθημάτων με Ειδικά Προγράμματα Διαφοροποιημένης μάθησης.
• στην ανάπτυξη και καλλιέργεια Δ.Κ.Ζ. (Δεξιοτήτων Καθημερινής Ζωής) για εφήβους.
Επιπλέον, γίνεται Ειδική Προετοιμασία για εξοικείωση με την
Προφορική Αξιολόγηση στις ενδοσχολικές και Πανελλήνιες εξετάσεις.

Παρέχονται δωρεάν τα παρακάτω:
• Έντυπο υλικό
• Διαγωνίσματα Προσομοίωσης
• Parent’s care = Μονόωρο ραντεβού αναφοράς προόδου και καθοδήγησης/συμβουλευτικής γονέων
• Ομαδικά προγράμματα μελέτης θετικών και θεωρητικών μαθημάτων
• Ψυχολογική υποστήριξη εφήβων

Παράλληλα, προσφέρονται στους εφήβους ολοκληρωμένα προγράμματα Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού με βάση τις ατομικές ανάγκες τους. (Σχολείο φοίτησης, προσανατολισμό, τρόπο εξέτασης)

Γιατί σε έναν πολιτισμένο κόσμο πρέπει όλοι οι μαθητές να τυγχάνουν ίδιων και ίσων ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, να μπορούν να κατακτήσουν τις δικές τους κορυφές!!


Κέντρο Διαφοροποιημένης Μάθησης «Εξέλιξη»

Υποκατάστημα: Λεωνίδου 40

Τηλέφωνο: 2731082009

http://kentro-exelixi.gr/

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

images Επιχειρηματικά νέα
21-10-2021

Δυσλεξία - Συμβουλές για γονείς

images Επιχειρηματικά νέα
06-10-2021

«Parents day» από το Κέντρο «Εξέλιξη»

images Επιχειρηματικά νέα
17-09-2021

Στον δρόμο για το Γυμνάσιο!