Το Ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στη Μονεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει: Θεραπεύτρια Spa

Απαραίτητα προσόντα
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση με εμπειρία σε εύρος θεραπειών προσώπου, σώματος και μασάζ
• Απόφοιτος σχολής αισθητικής ή φυσιοθεραπείας
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
• Πρόσθετη γνώση της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
• Άριστες ικανότητες επικοινωνίας
• Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα με διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών
• Κατά προτίμηση από κοντινές περιοχές

Προσφέρονται
•  Οικονομικές απολαβές αναλόγων προσόντων
•  Διαμονή
•  Δυνατότητα μακροχρόνιας συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό με φωτογραφία στο hr@kinsternahotel.gr