Τυποποιητήριο ελιάς στο Αφυσσού ζητά εργάτες για 2μηνη απασχόληση με προοπτική για περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας.

•΄Εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981 170 605