Κέντρο Ξένων Γλωσσών στη Σπάρτη αναζητά καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας για τη στελέχωση του προσωπικού του.

Προσόντα:
- Aπόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας
- Eπικαιροποιημένη άδεια διδασκαλίας από τον ΕΟΠΠΕΠ
- Μεταδοτικότητα και επικοινωνιακές ικανότητες
- Καλή γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών

• Προϋπηρεσία επιθυμητή

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν ένα σύντομο βιογραφικό μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία τους στο e-mail: schoolenglish496@gmail.com