Στο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων & 8o Πανελλήνιο Συνέδριο Τραύματος & Επείγουσας Χειρουργικής με θέμα: «Τραύμα - Λοίμωξη - Σήψη», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 3-6 Οκτωβρίου συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Τραύμα σε ειδικές κατηγορίες ασθενών στα Νοσοκομεία της Περιφέρειας, Τι πρέπει να γίνεται, τι εφαρμόζεται» στην ενότητα «Παιδιατρικό Τραύμα», ο Βουλευτής Λακωνίας  Νεοκλής Κρητικός με την ιδιότητα του Χειρουργού αυτή τη φορά. 

Δύο Επιστημονικές Εταιρείες, δηλαδή η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικών Λοιμώξεων και η Ελληνική Εταιρεία Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, αποφάσισαν να συνενώσουν τις δυνάμεις τους στην διοργάνωση ενός συνεδρίου υψηλών αξιώσεων και να προσπαθήσουν  με τον καλύτερο τρόπο να προσεγγίσουν θέματα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερου φάσματος, των Χειρουργικών Λοιμώξεων, του Τραύματος και της Επείγουσας Χειρουργικής.

Με την παρουσία του στο ιατρικό συνέδριο, ο βουλευτής - γιατρός Νεοκλής Κρητικός, μας  υπενθυμίζει ότι, το ζήτημα της Υγείας στην Περιφέρεια και ειδικότερα στη Λακωνία είναι αυτονόητο πως θα βρίσκεται συνεχώς στην κορυφή του ενδιαφέροντος του, αφού αφενός το έχει υπηρετήσει και το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα και αφετέρου το δικαίωμα στην υγεία, αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα και κατεπείγοντα θέματα για όλους τους Λάκωνες.

Τέλος ο βουλευτής δήλωσε, ότι θα συνεχίσει να προσφέρει για ένα σύστημα υγείας που θα είναι προσβάσιμο, θα λειτουργεί και δεν θα ταλαιπωρεί, θα σέβεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, θα μεριμνά για τους ευάλωτους, θα προλαμβάνει την ασθένεια και θα προωθεί την ευεξία και την καλή ποιότητα ζωής.

Από το γραφείο Τύπου