Ομάδα κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά τυπικής ανάπτυξης

Η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού είναι μια αμφίπλευρη διαδικασία, μέσω τις οποίας το παιδί εντάσσεται στο κοινωνικό σύνολο, ενώ παράλληλα διαφοροποιείται και ως ξεχωριστή προσωπικότητα.

H διαδικασία αυτή περιλαμβάνει δύο τομείς: την κοινωνικοποίηση και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας. Η κοινωνικοποίηση είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας τα παιδιά αποκτούν πρότυπα, αξίες και γνώσεις για την κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν και αναπτύσσονται. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας αφορά στα συναισθήματα και στο νοητικό δυναμικό του παιδιού κατά την συναναστροφή του.

• Γιατί είναι σημαντικό να εκπαιδευτεί το παιδί σε τέτοιου είδους δεξιότητες;
Η απάντηση είναι ότι η έλλειψη αυτών, οδηγούν το άτομο στην απομόνωση, όχι από επιλογή του παιδιού, αλλά λόγω άγνοιας του παιδιού να δημιουργήσει φιλίες και παρέες με στόχο να ενταχθεί ομαλά στο εκάστοτε κοινωνικό σύνολο.

Η ομάδα κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης αφορά σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης που παρουσιάζουν κοινωνικά και συναισθηματικά ελλείμματα. Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν, έχει βιωματικό χαρακτήρα και προσφέρει στα παιδιά ένα δημιουργικό και ασφαλές πλαίσιο με στόχο την έκφραση των συναισθημάτων τους και την καλλιέργεια των γνωστικών δεξιοτήτων τους.

- Η ομάδα απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας, ο μέγιστος αριθμός παιδιών είναι 6 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται σε σταθερή εβδομαδιαία βάση.

- Εξειδικευμένοι Θεραπευτές: Ψυχολόγοι & Λογοθεραπευτές

Βιβλιογραφία
Cole, M. and Cole, S. (2001). The development of children.Worth Publishers, NY.
Hobson, P., (2002). The cradle of thought.Exploring the origins of thinking. Pan Books.