Το Ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στην Μονεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει: Υπάλληλο Front Office - Reception

Απαραίτητα προσόντα
• Απόφοιτος τουριστικής σχολής
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων
• Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή γνώση Γερμανικών ή Γαλλικών
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων.
Επιθυμητή η γνώση PROTEL
• Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα συνεργασίας
• Ευχέρεια στην επικοινωνία, τηλεφωνική πώληση, διαπραγμάτευση, διαχείριση πελατών

Η επιχείρηση προσφέρει
• Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας
• Αποδοχές αναλόγως των προσόντωνΤηλέφωνο Επικοινωνίας: 2732066300 - 6985122108

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό με φωτογραφία στο hr@kinsternahotel.gr