Το Ξενοδοχείο Kinsterna Hotel στην Μονεμβασιά επιθυμεί να προσλάβει: Α΄ Μάγειρα / Β΄Μάγειρα / Γ΄ Μάγειρα / Υπεύθυνο πρωϊνού

Απαραίτητα προσόντα:
•  Πτυχίο αντίστοιχης σχολής
•  Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο 5*
•  Εμπειρία σε Εστιατόρια a la carte
•  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•  Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων HACCP
•  Γνώσεις παρασκευής πρωινών εδεσμάτων και buffet

Θα εκτιμηθούν:
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Γνώσεις σε Ελληνική και Διεθνή κουζίνα
Επιθυμητές συστατικές επιστολές

Προσφέρονται:
Όροι και πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας
Διαμονή και διατροφή
Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας

Επίσης, το Ξενοδοχείο Kinsterna Hotel επιθυμεί να προσλάβει: Αρτοποιό - Αρτοζαχαροπλάστη

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο αντίστοιχης σχολής
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχείο 5*
• Εμπειρία σε Εστιατόρια a la carte
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώσεις Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγιεινής Τροφίμων HACCP
• Γνώσεις παρασκευής πρωινών εδεσμάτων και buffet

Θα εκτιμηθούν:
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
• Γνώσεις σε πρωινή παράθεση μπουφέ και παρασκευές ala carte εδεσμάτων πρωινού
• Γνώσεις χειρισμού pacojet

Προσφέρονται:
• Όροι και πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων-προυπηρεσίας
• Διαμονή και ημιδιατροφή
• Προοπτικές εξέλιξης και μακροχρόνιας συνεργασίας

- Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2732066300 - 6985122108

- Αποστολή βιογραφικού με πρόσφατη φωτογραφία στο hr@kinsternahotel.gr