Επιχείρηση που βρίσκεται στο κέντρο της Σπάρτης ζητά προσωπικό για κουζίνα (ψήστη - μάγειρα).

• Απαραίτητη η προϋπηρεσία

Τηλ. επικοινωνίας: 6987262156 (κ. Δημήτρης) και 2731072200