Ζητούνται δύο υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης:

1. Υπάλληλος για παραλαβή ελαιοκάρπου/γενικών καθηκόντων
2. Χειριστής μηχανημάτων για παραγωγή ελαιολάδου

Τηλ. επικοινωνίας: 2731077163 - Ελαιοτριβείο Σκούρας

Ε-mail: info@lolive.gr