Δελτίο Τύπου εξέδωσαν οι Γυναίκες της Ομάδας Πολιτών «Η Σπάρτη σε καλεί», στο οποίο αναφέρουν μεταξύ άλλων πως «Μέσα από συνεχείς προσπάθειες η γυναίκα διεκδίκησε την ισότητα, κέρδισε το δικαίωμα να εργάζεται, να μορφώνεται, να κατέχει αξιώματα σε ανώτερες διοικητικές και κυβερνητικές θέσεις. Αυτή τη γυναίκα λοιπόν έχουμε ως παράδειγμα και πρότυπο. Δεν θέλουμε ένα πρότυπο για την κοινωνία μας όπως το μοντέλο της γυναίκας - εργαλείο που προωθεί ο κόσμος του Ισλάμ εκεί που κάποιοι επιθυμούν τη γυναίκα ακόμη υποδουλωμένη και υποταγμένη.

Επίσης, τονίζουν πως «Ως γυναίκες λοιπόν δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε θεωρώντας ότι μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας και στην κουλτούρα μας άνθρωποι που δεν έχουν κανένα σεβασμό και εκτίμηση στο γυναικείο φύλο».

Αναλυτικά το Δ.Τ. έχει ως εξής:

Από τις αρχές του 20ου αιώνα, το γυναικείο κίνημα πέτυχε αλλού μεγάλες και αλλού μικρότερες νίκες.

Ο αγώνας για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών μέσα στην πατριαρχική κοινωνία, χάνεται μέσα στη σύγχρονη ιστορία. Η γυναίκα πάλεψε για να κερδίσει τον αυτοκαθορισμό της και την ανεξαρτησία της σε διάφορους τομείς οικογενειακούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, επαγγελματικούς κ.α. Μέσα από συνεχείς προσπάθειες η γυναίκα διεκδίκησε την ισότητα, κέρδισε το δικαίωμα να εργάζεται, να μορφώνεται, να κατέχει αξιώματα σε ανώτερες διοικητικές και κυβερνητικές θέσεις. Αυτή τη γυναίκα λοιπόν έχουμε ως παράδειγμα και πρότυπο.

Δεν θέλουμε ένα πρότυπο για την κοινωνία μας όπως το μοντέλο της γυναίκας - εργαλείο που προωθεί ο κόσμος του Ισλάμ εκεί που κάποιοι επιθυμούν τη γυναίκα ακόμη υποδουλωμένη και υποταγμένη. Μια τέτοια στάση ζωής για τις γυναίκες μέσω της θρησκείας και του φαλλοκρατικού κοινωνικοθρησκευτικού καθεστώτος επιβάλλει στη γυναίκα τον ρόλο ενός οργάνου με ελάχιστα δικαιώματα. Οι γυναίκες δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ούτε μπορούν να αναλάβουν καμία πρωτοβουλία που να ανασκευάζει το ρόλο τους και τη θέση τους και δυστυχώς δεν μπορούν να ξεφύγουν απ’ αυτόν τον μηχανισμό καταπίεσης και εξαναγκασμού. Γι΄ αυτές τις γυναίκες αυτός ο τρόπος ζωής είναι θέμα επιβολής και όχι επιλογής.

Ως γυναίκες λοιπόν δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε θεωρώντας ότι μπορούν να ενσωματωθούν στην κοινωνία μας και στην κουλτούρα μας άνθρωποι που δεν έχουν κανένα σεβασμό και εκτίμηση στο γυναικείο φύλο.