Η επιχείρηση «PENSA» στη Σπάρτη (Ορθίας Αρτέμιδος 52Α), ζητά κοπέλα για την κάλυψη του τμήματος των εξωτερικών πωλήσεων.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2731020203 (Ώρες επικοινωνίας: 09.00 - 16.00)