Τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11 Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης και τα μέλη που τις απαρτίζουν, γνωστοποίησε ο Δήμος Σπάρτης.

Όπως θα δείτε παρακάτω, στις επιτροπές συμμετέχουν δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων κ.ά..

Επιτροπή αξιολόγησης της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, επιτροπή εμποροπανηγύρεως Μυστρά, επιτροπή στήριξης εμπορίου και αγοράς, επιτροπή καταπολέμησης ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης, επιτροπή θεματικών πάρκων, είναι μερικές από τις 21 συνολικά επιτροπές που γνωστοποιήθηκαν.

Θυμίζουμε πως ο Δήμος είχε απευθύνει σχετικό κάλεσμα για συμμετοχή στις εν λόγω επιτροπές.

Δείτε αναλυτικά τις επιτροπές και τα μέλη τους