notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Η διαχείριση της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης «οδεύει» σε ιδιωτική εταιρεία;

slider_image
04-12-2020

Τι αναφέρει ο επικεφαλής της «Ενωτικής Κίνησης Μάνης», Τζανέτος Φιλιππάκος σε επιστολή του προς τον Δήμαρχο, Πέτρο Ανδρεάκο

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, Πέτρο Ανδρεάκο, απέστειλε στις 2 Δεκεμβρίου, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωτική Κίνηση Μάνης», Τζανέτος Φιλιππάκος, για το θέμα της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης.

Η επιστολή που κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ, Αντώνη Κουμεντάκο και στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, Γεωργία Λυροφώνη, έχει ως εξής:

Κύριε Δήμαρχε,

Την 1/12/2020 πρωϊνές ώρες είχε προγραμματιστεί δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ, για λήψη απόφασης επί θεμάτων που αναφέρονται στην υπΆ αριθ 358 από 27/11/2020 σχετική πρόσκληση. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν: Η έγκριση όρων επικαιροποιημένης μελέτης (Διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου ύδατος Δήμου Ανατολικής Μάνης).

Από τις ενέργειές σας αυτές και τα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, για λήψη απόφασης θέματα, προκύπτει ότι επαναφέρετε το θέμα για παραχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ, προς διασφάλιση δήθεν της ποιότητας και της ποσότητας νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ανατολικής Μάνης, επικαλούμενοι μάλιστα λόγους οι οποίοι δεν είναι βάσιμοι και δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την απόφασή σας αυτή.

Δεν είναι δυνατόν να επικαλείστε ότι θα προχωρήσετε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με τον Δήμο Ανατολικής Μάνης, με την αιτιολογία ότι ο προϋπολογισμός της απαιτεί διαδικασίες δημοπράτησης στις οποίες η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ δεν μπορεί να προβεί λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας, από κατάλληλο προσωπικό. Ερωτάται: Γιατί δεν προσλάβατε το απαιτούμενο προσωπικό μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτάσεις που σας έγιναν από τον Γενικό Διευθυντή κ. Βοζόλα Χαράλαμπο, όπως προκύπτει και από το υπΆ αρίθμ 360 από 30/11/2020 έγγραφό του, ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρα η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας; Επισημαίνεται ακόμη στο ίδιο έγγραφο, ότι η Δ.Ε.Υ.Α. είναι βιώσιμη υπό την προϋπόθεση της ορθής χρήσης των πόρων και του προσωπικού της.

Σας γνωρίζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η απόφασή σας αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους και πιστεύουμε ότι το ίδιο ισχύει για το σύνολο των Δημοτών, για τούτο και σας καλούμε να αναθεωρήσετε την εν λόγω απόφαση, γιατί θα αποδειχθεί ένα ακόμη λάθος σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου και των συμπατριωτών μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το νερό αποτελεί ζωτικής σημασίας θέμα, είναι δημόσιο αγαθό και δεν παραχωρείται η διαχείρισή του σε ιδιώτες και μάλιστα με τέτοιες διαδικασίες.

Όπως γνωρίζετε, οι συμβάσεις παραχώρησης στον τομέα της ύδρευσης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων που ισχύουν επί του θέματος.

Το έτος 2019 και λίγο πριν τις εκλογές προσπαθήσατε και πάλι με τις υπΆ αρίθμ. α) 56/2019 (ΑΔΑ:ΨΩΞΙΩΨΗ-8ΗΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και β) 17/2019 (ΑΔΑ:ΨΑΨΧΟΚΡΛ-Η3Χ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, να παραχωρήσετε τη διαχείριση της ΔΕΥΑ σε ιδιωτική εταιρεία, χωρίς τελικά ευτυχώς να υλοποιηθεί, λόγω της σθεναρής αντίδρασης που συναντήσατε συνολικά για το θέμα αυτό και την ακύρωση των ανωτέρω αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι για δέκα χρόνια οι Δημότες πλήρωναν επιπλέον στους λογαριασμούς του νερού, 80% +ΦΠΑ για έργα αναβάθμισης σε ότι αφορά την παροχή νερού, δυστυχώς όμως χωρίς σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην επάρκεια κατά τη θερινή περίοδο αλλά και την ποιότητα.

Είναι ακόμη γνωστό, ότι μετά από τεράστιες πιέσεις που σας ασκήσαμε εξαναγκαστήκατε να μειώσετε το «χαράτσι» αυτό κατά 40%, ενώ η τιμή του νερού παραμένει ίδια μέχρι σήμερα και συγκριτικά με άλλους Δήμους, ακόμη και μεγάλων πόλεων είναι ιδιαίτερα υψηλή, χωρίς να λαμβάνετε υπόψιν σας ότι οι περισσότεροι Δημότες μας έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. 

Κύριε Δήμαρχε της Ανατολικής Μάνης,

Σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης, η ευθύνη που θα αναλάβετε είναι τεράστια, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα την στηρίξουν, γιατί η οικονομική ζημιά του Δήμου θα είναι ανυπολόγιστη. Η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Ανατολικής Μάνης, κατά κοινή ομολογία, είναι βιώσιμη και με συγκεκριμένες παρεμβάσεις μπορείτε να την καταστήσετε ανταγωνιστική και με θετικό ισοζύγιο, προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών μας γενικότερα, όπως προκύπτει και από το ανωτέρω έγγραφο του κ. Βοζόλα, αλλά και άλλων υπαρχόντων στοιχείων που αναφέρονται στη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η ανάθεση σε ιδιώτη της διαχείρισης - δέσμευσης της Δ.Ε.Υ.Α, για 60 μήνες (5 χρόνια) και μάλιστα με τη διάθεση δημοσίου χρήματος που θα υπερβεί τα 2.238.200,00¤, σύμφωνα με την εκτίμησή σας.


Με εκτίμηση

Τζανέτος Φιλιππάκος
Επικεφαλής Ενωτικής Κίνησης Μάνης

Επιστολή προς τον Δήμαρχο Ανατολικής Μάνης, Πέτρο Ανδρεάκο, απέστειλε στις 2 Δεκεμβρίου, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωτική Κίνηση Μάνης», Τζανέτος Φιλιππάκος, για το θέμα της Δ.Ε.Υ.Α. Ανατολικής Μάνης.

Η επιστολή που κοινοποιείται στον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ, Αντώνη Κουμεντάκο και στην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Μάνης, Γεωργία Λυροφώνη, έχει ως εξής:

Κύριε Δήμαρχε,

Την 1/12/2020 πρωϊνές ώρες είχε προγραμματιστεί δια περιφοράς συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ, για λήψη απόφασης επί θεμάτων που αναφέρονται στην υπΆ αριθ 358 από 27/11/2020 σχετική πρόσκληση. Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν: Η έγκριση όρων επικαιροποιημένης μελέτης (Διασφάλιση ποιότητας και ποσότητας πόσιμου ύδατος Δήμου Ανατολικής Μάνης).

Από τις ενέργειές σας αυτές και τα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, για λήψη απόφασης θέματα, προκύπτει ότι επαναφέρετε το θέμα για παραχώρηση σε ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ, προς διασφάλιση δήθεν της ποιότητας και της ποσότητας νερού που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ανατολικής Μάνης, επικαλούμενοι μάλιστα λόγους οι οποίοι δεν είναι βάσιμοι και δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση την απόφασή σας αυτή.

Δεν είναι δυνατόν να επικαλείστε ότι θα προχωρήσετε στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με τον Δήμο Ανατολικής Μάνης, με την αιτιολογία ότι ο προϋπολογισμός της απαιτεί διαδικασίες δημοπράτησης στις οποίες η Δ.Ε.Υ.Α.Α.Μ δεν μπορεί να προβεί λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας, από κατάλληλο προσωπικό. Ερωτάται: Γιατί δεν προσλάβατε το απαιτούμενο προσωπικό μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτάσεις που σας έγιναν από τον Γενικό Διευθυντή κ. Βοζόλα Χαράλαμπο, όπως προκύπτει και από το υπΆ αρίθμ 360 από 30/11/2020 έγγραφό του, ώστε να διασφαλιστεί έγκαιρα η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας; Επισημαίνεται ακόμη στο ίδιο έγγραφο, ότι η Δ.Ε.Υ.Α. είναι βιώσιμη υπό την προϋπόθεση της ορθής χρήσης των πόρων και του προσωπικού της.

Σας γνωρίζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ότι η απόφασή σας αυτή δεν μας βρίσκει σύμφωνους και πιστεύουμε ότι το ίδιο ισχύει για το σύνολο των Δημοτών, για τούτο και σας καλούμε να αναθεωρήσετε την εν λόγω απόφαση, γιατί θα αποδειχθεί ένα ακόμη λάθος σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου και των συμπατριωτών μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι το νερό αποτελεί ζωτικής σημασίας θέμα, είναι δημόσιο αγαθό και δεν παραχωρείται η διαχείρισή του σε ιδιώτες και μάλιστα με τέτοιες διαδικασίες.

Όπως γνωρίζετε, οι συμβάσεις παραχώρησης στον τομέα της ύδρευσης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2014/24/ΕΕ και παραβιάζουν τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων που ισχύουν επί του θέματος.

Το έτος 2019 και λίγο πριν τις εκλογές προσπαθήσατε και πάλι με τις υπΆ αρίθμ. α) 56/2019 (ΑΔΑ:ΨΩΞΙΩΨΗ-8ΗΓ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και β) 17/2019 (ΑΔΑ:ΨΑΨΧΟΚΡΛ-Η3Χ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, να παραχωρήσετε τη διαχείριση της ΔΕΥΑ σε ιδιωτική εταιρεία, χωρίς τελικά ευτυχώς να υλοποιηθεί, λόγω της σθεναρής αντίδρασης που συναντήσατε συνολικά για το θέμα αυτό και την ακύρωση των ανωτέρω αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου.

Σας υπενθυμίζουμε, ότι για δέκα χρόνια οι Δημότες πλήρωναν επιπλέον στους λογαριασμούς του νερού, 80% +ΦΠΑ για έργα αναβάθμισης σε ότι αφορά την παροχή νερού, δυστυχώς όμως χωρίς σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα στην επάρκεια κατά τη θερινή περίοδο αλλά και την ποιότητα.

Είναι ακόμη γνωστό, ότι μετά από τεράστιες πιέσεις που σας ασκήσαμε εξαναγκαστήκατε να μειώσετε το «χαράτσι» αυτό κατά 40%, ενώ η τιμή του νερού παραμένει ίδια μέχρι σήμερα και συγκριτικά με άλλους Δήμους, ακόμη και μεγάλων πόλεων είναι ιδιαίτερα υψηλή, χωρίς να λαμβάνετε υπόψιν σας ότι οι περισσότεροι Δημότες μας έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. 

Κύριε Δήμαρχε της Ανατολικής Μάνης,

Σας καλούμε να μην προχωρήσετε στην υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης, η ευθύνη που θα αναλάβετε είναι τεράστια, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα την στηρίξουν, γιατί η οικονομική ζημιά του Δήμου θα είναι ανυπολόγιστη. Η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Ανατολικής Μάνης, κατά κοινή ομολογία, είναι βιώσιμη και με συγκεκριμένες παρεμβάσεις μπορείτε να την καταστήσετε ανταγωνιστική και με θετικό ισοζύγιο, προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών μας γενικότερα, όπως προκύπτει και από το ανωτέρω έγγραφο του κ. Βοζόλα, αλλά και άλλων υπαρχόντων στοιχείων που αναφέρονται στη λειτουργία της υπηρεσίας αυτής.

Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η ανάθεση σε ιδιώτη της διαχείρισης - δέσμευσης της Δ.Ε.Υ.Α, για 60 μήνες (5 χρόνια) και μάλιστα με τη διάθεση δημοσίου χρήματος που θα υπερβεί τα 2.238.200,00¤, σύμφωνα με την εκτίμησή σας.


Με εκτίμηση

Τζανέτος Φιλιππάκος
Επικεφαλής Ενωτικής Κίνησης Μάνης

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image