notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Απόφαση του τριμελούς διοικητικού εφετείου Τριπόλεως διατάσσει τη μηνιαία καταβολή μισού μισθού σε ιατρό σε αναστολή

slider_image

Μοιράσου το άρθρο:

09-09-2022

Δυνάμει της υπΆ αριθμ. Ν 19/2022 απόφασής του το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τριπόλεως διέταξε την καταβολή του μισού μισθού σε υγειονομικό, καθΆ όλον το χρόνο που τελεί σε αναστολή καθηκόντων, από την έκδοση της απόφασης και έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακυρώσεως.

Είναι από τις ελάχιστες αιτήσεις αναστολής που έχουν γίνει εν μέρει δεκτές από τα Διοικητικά Εφετεία της χώρας μας.

Η ιατρός σε αναστολή, επικαλείται την παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας, την πλήρη αντίθεση του Ν. 4820/2021 με το Ν. 2619/1998 (κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής), της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη Διακήρυξη του Παγκοσμίου Ιατρικού Συλλόγου για τα δικαιώματα του Ασθενούς, τον υπΆ αριθμ. 953/2021 κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Σύνταγμα.

Επί προσθέτως, η ιατρός επικαλείται έλλειψη επιστημονικών δεδομένων, τέτοιων που να δικαιολογούν την αναστολή της εργασίας των υγειονομικών, υποκαταγραφή παρενεργειών, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καθολική εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 στους υγειονομικούς.

Έχει τονιστεί επανειλημμένως ενώπιον των Δικαστών ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν τη νόσο COVID – 19 εξίσου με τους ανεμβολίαστους και μάλιστα έχουν παρασχεθεί λύσεις για τη μη μετάδοση της νόσου : σχολαστική υγιεινή προστασία, χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους κι επιβολή διαγνωστικών τεστ πριν την είσοδο του προσωπικού στις μονάδες υγείας.

Είναι προφανές ότι το άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 φέρει τιμωρητικό χαρακτήρα και η βασιμότητά του απέχει παρασάγγας από πραγματικούς ιατρικούς και νομικούς λόγους.

Παρά ταύτα, το δικαστικό συμβούλιο στην απόφαση που εξέδωσε, έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της ιατρού, αφού αποδέχτηκε ότι για σχεδόν ένα έτος οδηγείται  σε οικονομική ένδεια, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση και τον ίδιο το βιοπορισμό. Ο σύζυγός της είναι επίσης υγειονομικός σε αναστολή, έχουν δύο ανήλικα τέκνα και από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και αρχές Ιουλίου 2022 δε λαμβάνουν μισθό, ούτε άλλο οικονομικό βοήθημα. Η εργασία τους ήταν η μοναδική πηγή εισοδήματός τους.

Κατά συνέπεια, οι εφέτες έκριναν ότι συντρέχει εξαιρετική περίπτωση που δικαιολογεί τη χορήγηση μερικής αναστολής της προσβαλλόμενης πράξεως, ως της τη μη καταβολή των αποδοχών της αιτούσας και διατάσσει την καταβολή σε αυτήν, του μισού των καθαρών μηνιαίων αποδοχών της, για όσο χρόνο τελεί σε αναστολή καθηκόντων, από την έκδοση της παρούσας απόφασης και έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης του διοικητικού μέτρου του νοσοκομείου.Η Δικηγόρος

Στυλιανή Χασάπη
Δικηγόρος Παρ ΅ Εφέταις
Είναι από τις ελάχιστες αιτήσεις αναστολής που έχουν γίνει εν μέρει δεκτές από τα Διοικητικά Εφετεία της χώρας μας.

Η ιατρός σε αναστολή, επικαλείται την παραβίαση των αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας, την πλήρη αντίθεση του Ν. 4820/2021 με το Ν. 2619/1998 (κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής), της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Βιοϊατρική, τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τη Διακήρυξη του Παγκοσμίου Ιατρικού Συλλόγου για τα δικαιώματα του Ασθενούς, τον υπΆ αριθμ. 953/2021 κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Σύνταγμα.

Επί προσθέτως, η ιατρός επικαλείται έλλειψη επιστημονικών δεδομένων, τέτοιων που να δικαιολογούν την αναστολή της εργασίας των υγειονομικών, υποκαταγραφή παρενεργειών, στοιχεία που είναι απαραίτητα για την καθολική εφαρμογή του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 στους υγειονομικούς.

Έχει τονιστεί επανειλημμένως ενώπιον των Δικαστών ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν τη νόσο COVID – 19 εξίσου με τους ανεμβολίαστους και μάλιστα έχουν παρασχεθεί λύσεις για τη μη μετάδοση της νόσου : σχολαστική υγιεινή προστασία, χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους κι επιβολή διαγνωστικών τεστ πριν την είσοδο του προσωπικού στις μονάδες υγείας.

Είναι προφανές ότι το άρθρο 206 του Ν. 4820/2021 φέρει τιμωρητικό χαρακτήρα και η βασιμότητά του απέχει παρασάγγας από πραγματικούς ιατρικούς και νομικούς λόγους.

Παρά ταύτα, το δικαστικό συμβούλιο στην απόφαση που εξέδωσε, έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της ιατρού, αφού αποδέχτηκε ότι για σχεδόν ένα έτος οδηγείται  σε οικονομική ένδεια, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση και τον ίδιο το βιοπορισμό. Ο σύζυγός της είναι επίσης υγειονομικός σε αναστολή, έχουν δύο ανήλικα τέκνα και από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως και αρχές Ιουλίου 2022 δε λαμβάνουν μισθό, ούτε άλλο οικονομικό βοήθημα. Η εργασία τους ήταν η μοναδική πηγή εισοδήματός τους.

Κατά συνέπεια, οι εφέτες έκριναν ότι συντρέχει εξαιρετική περίπτωση που δικαιολογεί τη χορήγηση μερικής αναστολής της προσβαλλόμενης πράξεως, ως της τη μη καταβολή των αποδοχών της αιτούσας και διατάσσει την καταβολή σε αυτήν, του μισού των καθαρών μηνιαίων αποδοχών της, για όσο χρόνο τελεί σε αναστολή καθηκόντων, από την έκδοση της παρούσας απόφασης και έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της αίτησης ακύρωσης του διοικητικού μέτρου του νοσοκομείου.Η Δικηγόρος

Στυλιανή Χασάπη
Δικηγόρος Παρ ΅ Εφέταις

Η APELA προτείνει

image

images Επιχειρηματικά νέα
24-11-2023

Αρθρίτιδα του Γόνατος