notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Το εξώδικο των εκπαιδευτικών

slider_image

Μοιράσου το άρθρο:

02-11-2022

Ομάδα Εκπαιδευτικών Λακωνίας

Στις 24 Οκτωβρίου 2022, επιδόθηκε στους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας, καθώς και στο Συνήγορο του Πολίτη, εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση 1.569 εκπαιδευτικών και γενικότερα εργαζομένων στον τομέα της εκπαίδευσης, τους οποίους εκπροσώπησε ο δικηγόρος Πειραιά Β. Παπανικολάου, με αίτημα την άμεση παύση της υποχρεωτικής διενέργειας ράπιντ τεστ.


Η επιχειρηματολογία και τα αιτήματα του εξωδίκου είναι επί λέξει τα εξής:

«Με το παρόν μας, ως εκπαιδευτικοί και εν γένει εργαζόμενοι στον κλάδο της εκπαίδευσης, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την εξακολούθηση της ανωτέρω παράλογης, εκδικητικής, βασανιστικής και ρατσιστικής υποχρέωσης για εβδομαδιαία διενέργεια ράπιντ τεστ από τους μη εμβολιασμένους ή μη πλήρως εμβολιασμένους ή μη προσφάτως (εντός εννέα μηνών από τη λήψη της δεύτερης δόσης) εμβολιασμένους ή μη προσφάτως (εντός εξαμήνου) νοσήσαντες, και μάλιστα επί ποινή αναστολής εργασίας με στέρηση μισθού και ασφαλιστικής αναγνώρισης, για τους εξής λόγους:

1._ Διότι πλέον έχει αναγνωριστεί από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας ότι οι εμβολιασμένοι κολλούν και μεταδίδουν εξίσου με τους μη εμβολιασμένους και συνεπώς η εις βάρος των μη εμβολιασμένων επιβολή διαγνωστικών ελέγχων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτρέψει τη μετάδοση της νόσου και αποτελεί άσκοπη και δυσμενή διάκριση, που παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές.

2._ Διότι πλέον αναγνωρίζεται από όλο και μεγαλύτερο τμήμα της επιστημονικής κοινότητας ότι τα κυκλοφορούντα εμβόλια δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τον διακηρυγμένο στόχο δημιουργίας «τείχους ανοσίας».

3._ Διότι πλέον είναι κοινό τοις πάσι ότι ο ιός τείνει να εισέλθει στην ενδημική του φάση, έχοντας αποκτήσει -όπως πάντοτε συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές- πολύ εύκολη μεταδοτικότητα και πολύ ηπιότερη νόσηση.

4._ Διότι σύμφωνα με τις από 11/08/22 συστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, η κατάσταση εμβολιασμού δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν όταν χρειάζεται να παρθούν μέτρα, και τα τεστ σε ανθρώπους χωρίς συμπτώματα πρέπει να σταματήσουν.

5._ Διότι είναι αντιφατικό και υποκριτικό να επιβάλλεται η υποχρέωση εβδομαδιαίου εργαστηριακού ελέγχου, αφού, σύμφωνα με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε περίπτωση νόσησης, υπάρχει υποχρέωση απομόνωσης του νοσούντος, είτε μαθητή είτε ενηλίκου, μόνο για πέντε (5) ημέρες και εν συνεχεία υποχρέωση επανόδου του στην εκπαιδευτική μονάδα, ακόμη και αν υπάρχει θετικός εργαστηριακός έλεγχος.

6._ Διότι είναι επίσης αντιφατικό και υποκριτικό και παραβιάζει κατάφωρα τη συνταγματική αρχή της ισότητας το να επιβάλλεται η υποχρέωση εβδομαδιαίου εργαστηριακού ελέγχου για τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων, τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από κανέναν άλλο εισερχόμενο στις εκπαιδευτικές μονάδες, δηλαδή τους μαθητές, τους επισκέπτες και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

7._ Διότι, επιπλέον, η υποχρέωση του εργαζόμενου να καλύπτει με δική του δαπάνη το κόστος του εβδομαδιαίου τεστ αποτελεί δυσανάλογο βάρος σε σχέση με το σκοπό που υποτίθεται ότι εξυπηρετείται, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας καθώς και της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για παροχή στους πολίτες βασικών υπηρεσιών υγείας.

8._ Διότι η υποβολή σε εργαστηριακό έλεγχο αποτελεί, κατά την ορθή άποψη, ιατρική πράξη, για τη διενέργεια της οποίας απαιτείται η προηγούμενη αναλυτική ενημέρωση του ατόμου (σχετικά με τις ενδεχόμενες συνέπειες) και εν συνεχεία η οικειοθελής συναίνεση του ατόμου, όπως ρητά ορίζουν ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) στο άρθρο 12, καθώς και η διεθνής Σύμβαση του Οβιέδο, που έχει ενσωματωθεί και στην ελληνική έννομη τάξη με νόμο [άρθρο 2, 5 και 12 της Σύµβασης  για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και τη Βιοϊατρική (άλλως Σύμβασης του Οβιέδο της 4ης Απριλίου του 1997), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 2619/1998 (Α΄ 132)].

9._ Διότι ακόμη και στις οδηγίες των τεστ αναγράφεται ότι αυτό διενεργείται εντός των πρώτων πέντε ημερών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, άρα η επιβολή διενέργειάς του χωρίς την ύπαρξη συμπτωμάτων αντιβαίνει στις οδηγίες του ίδιου του κατασκευαστή.

10._ Διότι η συνέχιση των υποχρεωτικών τεστ έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την άρση όλων των άλλων περιορισμών, τόσο πανελλαδικά όσο και παγκόσμια.

11._ Διότι, σύμφωνα με όλα τα προεκτεθέντα, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η εξακολούθηση του ανωτέρω μέτρου έχει αποκλειστικά και μόνο εκδικητικό και τιμωρητικό χαρακτήρα, εξυπηρετώντας συγχρόνως τη διατήρηση κλίματος αντιπαλότητας και διαχωρισμών μεταξύ των πολιτών.

Σημειωτέον ότι τις ανωτέρω διαμαρτυρίες έχουν εκφράσει επανειλημμένα πολλά συνδικαλιστικά μας όργανα και συγκεκριμένα Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) και Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) με δημόσιες ανακοινώσεις τους.

Κατόπιν αυτών Ζητούμε
Οι δύο πρώτοι από εσάς να προβείτε άμεσα, ως οι πλέον καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ανάκληση του ανωτέρω μέτρου.

Διαφορετικά Δηλώνουμε ότι
Θα ασκήσουμε εναντίον του ελληνικού δημοσίου όλα τα δικαιώματα που μας παρέχει ο νόμος για την αποκατάσταση της έννομης τάξης και την πλήρη υλική και ηθική μας ικανοποίηση.

Και επίσης Ζητούμε
Ο τρίτος από εσάς, Συνήγορος του Πολίτη, να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα και συνταγματικότητα των ανωτέρω διατάξεων και του εν λόγω μέτρου και να προβεί σε όλες τις κατά νόμον ενέργειες της αρμοδιότητάς του».
Στις 24 Οκτωβρίου 2022, επιδόθηκε στους Υπουργούς Υγείας και Παιδείας, καθώς και στο Συνήγορο του Πολίτη, εξώδικη διαμαρτυρία, πρόσκληση και δήλωση 1.569 εκπαιδευτικών και γενικότερα εργαζομένων στον τομέα της εκπαίδευσης, τους οποίους εκπροσώπησε ο δικηγόρος Πειραιά Β. Παπανικολάου, με αίτημα την άμεση παύση της υποχρεωτικής διενέργειας ράπιντ τεστ.


Η επιχειρηματολογία και τα αιτήματα του εξωδίκου είναι επί λέξει τα εξής:

«Με το παρόν μας, ως εκπαιδευτικοί και εν γένει εργαζόμενοι στον κλάδο της εκπαίδευσης, εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την εξακολούθηση της ανωτέρω παράλογης, εκδικητικής, βασανιστικής και ρατσιστικής υποχρέωσης για εβδομαδιαία διενέργεια ράπιντ τεστ από τους μη εμβολιασμένους ή μη πλήρως εμβολιασμένους ή μη προσφάτως (εντός εννέα μηνών από τη λήψη της δεύτερης δόσης) εμβολιασμένους ή μη προσφάτως (εντός εξαμήνου) νοσήσαντες, και μάλιστα επί ποινή αναστολής εργασίας με στέρηση μισθού και ασφαλιστικής αναγνώρισης, για τους εξής λόγους:

1._ Διότι πλέον έχει αναγνωριστεί από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας ότι οι εμβολιασμένοι κολλούν και μεταδίδουν εξίσου με τους μη εμβολιασμένους και συνεπώς η εις βάρος των μη εμβολιασμένων επιβολή διαγνωστικών ελέγχων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτρέψει τη μετάδοση της νόσου και αποτελεί άσκοπη και δυσμενή διάκριση, που παραβιάζει θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές.

2._ Διότι πλέον αναγνωρίζεται από όλο και μεγαλύτερο τμήμα της επιστημονικής κοινότητας ότι τα κυκλοφορούντα εμβόλια δεν κατόρθωσαν να επιτύχουν τον διακηρυγμένο στόχο δημιουργίας «τείχους ανοσίας».

3._ Διότι πλέον είναι κοινό τοις πάσι ότι ο ιός τείνει να εισέλθει στην ενδημική του φάση, έχοντας αποκτήσει -όπως πάντοτε συμβαίνει στις περιπτώσεις αυτές- πολύ εύκολη μεταδοτικότητα και πολύ ηπιότερη νόσηση.

4._ Διότι σύμφωνα με τις από 11/08/22 συστάσεις του Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, η κατάσταση εμβολιασμού δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν όταν χρειάζεται να παρθούν μέτρα, και τα τεστ σε ανθρώπους χωρίς συμπτώματα πρέπει να σταματήσουν.

5._ Διότι είναι αντιφατικό και υποκριτικό να επιβάλλεται η υποχρέωση εβδομαδιαίου εργαστηριακού ελέγχου, αφού, σύμφωνα με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε περίπτωση νόσησης, υπάρχει υποχρέωση απομόνωσης του νοσούντος, είτε μαθητή είτε ενηλίκου, μόνο για πέντε (5) ημέρες και εν συνεχεία υποχρέωση επανόδου του στην εκπαιδευτική μονάδα, ακόμη και αν υπάρχει θετικός εργαστηριακός έλεγχος.

6._ Διότι είναι επίσης αντιφατικό και υποκριτικό και παραβιάζει κατάφωρα τη συνταγματική αρχή της ισότητας το να επιβάλλεται η υποχρέωση εβδομαδιαίου εργαστηριακού ελέγχου για τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων, τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από κανέναν άλλο εισερχόμενο στις εκπαιδευτικές μονάδες, δηλαδή τους μαθητές, τους επισκέπτες και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

7._ Διότι, επιπλέον, η υποχρέωση του εργαζόμενου να καλύπτει με δική του δαπάνη το κόστος του εβδομαδιαίου τεστ αποτελεί δυσανάλογο βάρος σε σχέση με το σκοπό που υποτίθεται ότι εξυπηρετείται, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας καθώς και της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για παροχή στους πολίτες βασικών υπηρεσιών υγείας.

8._ Διότι η υποβολή σε εργαστηριακό έλεγχο αποτελεί, κατά την ορθή άποψη, ιατρική πράξη, για τη διενέργεια της οποίας απαιτείται η προηγούμενη αναλυτική ενημέρωση του ατόμου (σχετικά με τις ενδεχόμενες συνέπειες) και εν συνεχεία η οικειοθελής συναίνεση του ατόμου, όπως ρητά ορίζουν ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) στο άρθρο 12, καθώς και η διεθνής Σύμβαση του Οβιέδο, που έχει ενσωματωθεί και στην ελληνική έννομη τάξη με νόμο [άρθρο 2, 5 και 12 της Σύµβασης  για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα και τη Βιοϊατρική (άλλως Σύμβασης του Οβιέδο της 4ης Απριλίου του 1997), η οποία ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το ν. 2619/1998 (Α΄ 132)].

9._ Διότι ακόμη και στις οδηγίες των τεστ αναγράφεται ότι αυτό διενεργείται εντός των πρώτων πέντε ημερών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, άρα η επιβολή διενέργειάς του χωρίς την ύπαρξη συμπτωμάτων αντιβαίνει στις οδηγίες του ίδιου του κατασκευαστή.

10._ Διότι η συνέχιση των υποχρεωτικών τεστ έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την άρση όλων των άλλων περιορισμών, τόσο πανελλαδικά όσο και παγκόσμια.

11._ Διότι, σύμφωνα με όλα τα προεκτεθέντα, προκύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η εξακολούθηση του ανωτέρω μέτρου έχει αποκλειστικά και μόνο εκδικητικό και τιμωρητικό χαρακτήρα, εξυπηρετώντας συγχρόνως τη διατήρηση κλίματος αντιπαλότητας και διαχωρισμών μεταξύ των πολιτών.

Σημειωτέον ότι τις ανωτέρω διαμαρτυρίες έχουν εκφράσει επανειλημμένα πολλά συνδικαλιστικά μας όργανα και συγκεκριμένα Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) και Ενώσεις Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) με δημόσιες ανακοινώσεις τους.

Κατόπιν αυτών Ζητούμε
Οι δύο πρώτοι από εσάς να προβείτε άμεσα, ως οι πλέον καθ’ ύλην αρμόδιοι Υπουργοί, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση ανάκληση του ανωτέρω μέτρου.

Διαφορετικά Δηλώνουμε ότι
Θα ασκήσουμε εναντίον του ελληνικού δημοσίου όλα τα δικαιώματα που μας παρέχει ο νόμος για την αποκατάσταση της έννομης τάξης και την πλήρη υλική και ηθική μας ικανοποίηση.

Και επίσης Ζητούμε
Ο τρίτος από εσάς, Συνήγορος του Πολίτη, να αποφανθεί σχετικά με τη νομιμότητα και συνταγματικότητα των ανωτέρω διατάξεων και του εν λόγω μέτρου και να προβεί σε όλες τις κατά νόμον ενέργειες της αρμοδιότητάς του».

Η APELA προτείνει

image