notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Παραιτήθηκε σύσσωμο το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Σπάρτης

slider_image
27-04-2012

Κύριε Διοικητά,
Κυρίες και Κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σπάρτης

Η τελευταία Νομοθετική ρύθμιση περί συγκεκριμένου αριθμών εφημεριών σε κάθε ιατρό και η παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος να εγκρίνεται «Πρόσθετος» αριθμός εφημερίων όπου οι ανάγκες το επιβάλλουν, ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΕΦΙΚΤΗ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Ο μέγιστος αριθμός εφημεριών, το είδος αυτού καθώς και ο αριθμός των υπηρετούντων σε κάθε Τμήμα ιατρών, μόλις και μετά βίας «καλύπτουν» 15 με 20 ημέρες εφημερίας το μήνα.

Η Νομοθετική αυτή ρύθμιση, πέραν του γεγονότος ότι δεν προβλέπει τις συνέπειες της και δεν προτείνει εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα, καταργεί επί της ουσίας ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετατρέποντας το σε ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ με κύριο έργο την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Εξωτερικά Ιατρεία και ελάσσονος σημασίας ιατρικές πράξεις), τα δε ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ του Νομού σε Αγροτικά Ιατρεία.

Τούτο διότι, ποιος λογικός και υπεύθυνος ιατρός θα χειρουργήσει πλέον ή θα νοσηλεύσει ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ στο Νοσοκομείο Σπάρτης, γνωρίζοντας ότι χωρίς εφημερεύοντα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ;

Ο Πίνακας εφημερευόντων των Νοσοκομείων είναι ανάθεση και εντολή ευθύνης στους ιατρούς από τα αρμόδια θεσμικά όργανα για την ομαλή και ασφαλή νοσηλεία των νοσηλευομένων τους, δεν είναι περιττή δαπάνη στο πλαίσιο σπατάλης που πρέπει να περικοπεί.

Ο θεσμικός ρόλος των Διευθυντών των Τμημάτων, του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας «πληρούται» επί της ουσίας όταν μπορούν με τις εισηγήσεις τους ή με τις αποφάσεις τους να υπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΑΣΘΕΝΩΝ.

Δυστυχώς η Πολιτεία με την εν λόγω Νομοθετική ρύθμιση μας αφαιρεί αυτή την δυνατότητα, χωρίς όμως να μας αφαιρέσει και την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Παραιτούμενοι λοιπόν σήμερα ομοφώνως την καλούμε όχι μόνο να νομοθετεί αλλά και να αναλαμβάνει πλέον η ίδια τις ευθύνες των νομοθετημάτων της.

Καλούμε δε τους Διευθυντές των Τμημάτων ή να παραιτηθούν του δικαιώματος εισήγησης εφημεριών στο Τμήμα τους ή να εισηγούνται προγράμματα εφημεριών με βάση την ιατρική τους συνείδηση και το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών τους και να αφήσουν στην Πολιτεία το ρόλο του «λογιστή» και την ολοκληρωτική ΕΥΘΥΝΗ του τρόπου με τον οποίο θέλει να λειτουργεί στο εξής το Νοσοκομείο Σπάρτης.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
1) Εισαγγελία Σπάρτης                                     ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) Εισαγγελία Γυθείου
3) Δ/ντές και Υπεύθυνοι Ιατροί                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
    Κλινικών και Τμημάτων

Κύριε Διοικητά,
Κυρίες και Κύριοι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Σπάρτης

Η τελευταία Νομοθετική ρύθμιση περί συγκεκριμένου αριθμών εφημεριών σε κάθε ιατρό και η παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος να εγκρίνεται «Πρόσθετος» αριθμός εφημερίων όπου οι ανάγκες το επιβάλλουν, ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΕΦΙΚΤΗ ΠΛΕΟΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΧΕΔΟΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Ο μέγιστος αριθμός εφημεριών, το είδος αυτού καθώς και ο αριθμός των υπηρετούντων σε κάθε Τμήμα ιατρών, μόλις και μετά βίας «καλύπτουν» 15 με 20 ημέρες εφημερίας το μήνα.

Η Νομοθετική αυτή ρύθμιση, πέραν του γεγονότος ότι δεν προβλέπει τις συνέπειες της και δεν προτείνει εναλλακτικές λύσεις στο πρόβλημα, καταργεί επί της ουσίας ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, μετατρέποντας το σε ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ με κύριο έργο την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Εξωτερικά Ιατρεία και ελάσσονος σημασίας ιατρικές πράξεις), τα δε ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ του Νομού σε Αγροτικά Ιατρεία.

Τούτο διότι, ποιος λογικός και υπεύθυνος ιατρός θα χειρουργήσει πλέον ή θα νοσηλεύσει ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ στο Νοσοκομείο Σπάρτης, γνωρίζοντας ότι χωρίς εφημερεύοντα ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΓΓΥΗΘΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ;

Ο Πίνακας εφημερευόντων των Νοσοκομείων είναι ανάθεση και εντολή ευθύνης στους ιατρούς από τα αρμόδια θεσμικά όργανα για την ομαλή και ασφαλή νοσηλεία των νοσηλευομένων τους, δεν είναι περιττή δαπάνη στο πλαίσιο σπατάλης που πρέπει να περικοπεί.

Ο θεσμικός ρόλος των Διευθυντών των Τμημάτων, του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας «πληρούται» επί της ουσίας όταν μπορούν με τις εισηγήσεις τους ή με τις αποφάσεις τους να υπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο το ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΑΣΘΕΝΩΝ.

Δυστυχώς η Πολιτεία με την εν λόγω Νομοθετική ρύθμιση μας αφαιρεί αυτή την δυνατότητα, χωρίς όμως να μας αφαιρέσει και την ευθύνη της καλής λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Παραιτούμενοι λοιπόν σήμερα ομοφώνως την καλούμε όχι μόνο να νομοθετεί αλλά και να αναλαμβάνει πλέον η ίδια τις ευθύνες των νομοθετημάτων της.

Καλούμε δε τους Διευθυντές των Τμημάτων ή να παραιτηθούν του δικαιώματος εισήγησης εφημεριών στο Τμήμα τους ή να εισηγούνται προγράμματα εφημεριών με βάση την ιατρική τους συνείδηση και το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών τους και να αφήσουν στην Πολιτεία το ρόλο του «λογιστή» και την ολοκληρωτική ΕΥΘΥΝΗ του τρόπου με τον οποίο θέλει να λειτουργεί στο εξής το Νοσοκομείο Σπάρτης.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
1) Εισαγγελία Σπάρτης                                     ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
2) Εισαγγελία Γυθείου
3) Δ/ντές και Υπεύθυνοι Ιατροί                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ
    Κλινικών και Τμημάτων

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Eτικέτες :

Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας