notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Παναγιωτακάκος: Οι Δήμοι δεν μπορεί να είναι όμηροι της Α.Ε.Π.Ι.

slider_image
02-07-2012

Ομόφωνα αποδεκτή έγινε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Ευρώτα Η. Παναγιωτακάκου, αναφορικά με το θέμα "Ρυθμίσεις/ αλλαγή του Ν. 2121/93 για την Α.Ε.Π.Ι. – Δραστική μείωση του τέλους της Α.Ε.Π.Ι. προς τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος", κατά τη 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Παναγιωτακάκος τόνισε, ότι οι Δήμοι δεν μπορεί να είναι όμηροι των όποιων ιδιωτικών εταιρειών, ενώ ζήτησε άμεση αλλαγή του Ν. 2121/93. Επίσης επεσήμανε, ότι στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, δεν είναι δυνατό τα καταστήματα που ανήκουν είτε σε αστικές- ημιαστικές- παραλιακές και αγροτικές περιοχές να υπόκεινται ανάλογα με το τ.μ. τους (!), συλλήβδην σε όμοιο υπολογισμό των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, χωρίς τον υπολογισμό άλλων παραμέτρων.

Πρότεινε τέλος, τη δραστική μείωση- έως και 60%- των τελών προς την Α.Ε.Π.Ι. και την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών για τα καταστήματα που διαθέτουν μόνο τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Οι ενέργειες για τη δρομολόγηση του συγκεκριμένου ζητήματος θα συντονισθούν από κοινού με την Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου και την Κ.Ε.Δ.Ε.

Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση του Αντιδημάρχου:

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τη χώρα και την ελληνική κοινωνία, έχει πολλαπλές επιπτώσεις, κυρίαρχα όμως αφορά στη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων.

Οι συνεχόμενες αυξήσεις σε Φ.Π.Α., τιμολόγια των ΔΕΚΟ, έκτακτα τέλη και λοιπές έκτακτες επιβαρύνσεις, προμήθειες πρώτων υλών επιβαρύνουν περισσότερο τη λειτουργία των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Φυσικά και οι επαγγελματίες των καφενείων, bar, clubs και γενικά του τομέα της μαζικής εστίασης, έχουν τεράστια μείωση του τζίρου τους, που ανέρχεται για την περιοχή μας έως και 60%. Παρεπόμενο των παραπάνω, είναι τα διαδοχικά λουκέτα που μπαίνουν στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, στα καφενεία κλπ.

Πρέπει να αναλογιστεί κανείς, ότι η περιοχή του Δήμου Ευρώτα- όπως οι περισσότερες περιοχές της χώρας- δεν είναι κατεξοχήν τουριστικοί πόλοι έλξης. Παρά το εύρος του παραλιακού μετώπου, η λειτουργία αυτών των καταστημάτων είναι κατά βάση εποχιακή. Επιπρόσθετα τα καφενεία, οι ταβέρνες, τα clubs, λόγω της γεωμορφίας του Δήμου μας, δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τις αστικές ζώνες (ακριβώς επειδή ο υπολογισμός γίνεται με το τετραγωνικό μέτρο).

Δε συμμεριζόμαστε τις οριζόντιες περικοπές, αλλά προτείνουμε- από κοινού με τους Δήμους- να εξετασθεί η επιβολή φόρων ανά ζώνη και περίπτωση. Για το Δήμο Ευρώτα η πρότασή μας, συνίσταται στη μείωση του τέλους των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος προς την Α.Ε.Π.Ι.

Ερωτηματικά δημιουργούνται και για τη σχέση τιμοκαταλόγου- πνευματικών δικαιωμάτων. Επειδή οι Δήμοι είναι εμπλεκόμενοι φορείς ως προς την αδειοδότηση των καταστημάτων, δεν μπορούν να αποτελούν εμμέσως εισπρακτικό μηχανισμό ενός ιδιωτικού φορέα, όπως η Α.Ε.Π.Ι. Αντίθετα, πρέπει να έχουν ουσιαστικό, αποφασιστικό και ανταποδοτικό ρόλο.

ΓιΆ αυτό ζητούμε:
  Την επανεξέταση του Ν. 2121/ 1993.
  Τη δραστική μείωση του τέλους της Α.Ε.Π.Ι, προς τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, από 30- 60% και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των.
  Την πλήρη και οριστική απαλλαγή του τέλους από τα καταστήματα που διαθέτουν μόνο τηλεόραση και ραδιόφωνο (είναι τραγική ειρωνεία να πληρώνεται η Ε.Ρ.Τ. μέσω Δ.Ε.Η. και να ζητείται επιπλέον τέλος προς την Α.Ε.Π.Ι.)
  Τη θεσμική κατοχύρωση ποσοστού επί των εισπραχθέντων του τέλους Α.Ε.Π.Ι. προς τους Ο.Τ.Α.

Στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, πρέπει να κατανοηθεί απΆ όλους και ιδιαίτερα από τους πνευματικούς ανθρώπους, καλλιτέχνες και δημιουργούς που εκπροσωπούνται είτε από την Α.Ε.Π.Ι., είτε από οποιονδήποτε φορέα, ότι επιβάλλεται, να χαμηλώσουν τις οικονομικές τους απαιτήσεις.

Ιδιαίτερα σε περιοχές, όπως ο Δήμος Ευρώτα, όπου τα διαθέσιμα εισοδήματα βαίνουν ραγδαία μειούμενα, δεν μπορεί να μη γίνεται κατανοητή η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων. Οι καιροί απαιτούν- αν μη τι άλλο- διάθεση σύμπνοιας και αλληλοβοήθειας.

Ομόφωνα αποδεκτή έγινε η εισήγηση του Αντιδημάρχου Ευρώτα Η. Παναγιωτακάκου, αναφορικά με το θέμα "Ρυθμίσεις/ αλλαγή του Ν. 2121/93 για την Α.Ε.Π.Ι. – Δραστική μείωση του τέλους της Α.Ε.Π.Ι. προς τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος", κατά τη 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Παναγιωτακάκος τόνισε, ότι οι Δήμοι δεν μπορεί να είναι όμηροι των όποιων ιδιωτικών εταιρειών, ενώ ζήτησε άμεση αλλαγή του Ν. 2121/93. Επίσης επεσήμανε, ότι στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, δεν είναι δυνατό τα καταστήματα που ανήκουν είτε σε αστικές- ημιαστικές- παραλιακές και αγροτικές περιοχές να υπόκεινται ανάλογα με το τ.μ. τους (!), συλλήβδην σε όμοιο υπολογισμό των πνευματικών δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, χωρίς τον υπολογισμό άλλων παραμέτρων.

Πρότεινε τέλος, τη δραστική μείωση- έως και 60%- των τελών προς την Α.Ε.Π.Ι. και την πλήρη απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών για τα καταστήματα που διαθέτουν μόνο τηλεόραση και ραδιόφωνο.

Οι ενέργειες για τη δρομολόγηση του συγκεκριμένου ζητήματος θα συντονισθούν από κοινού με την Π.Ε.Δ. Πελοποννήσου και την Κ.Ε.Δ.Ε.

Διαβάστε ολόκληρη την εισήγηση του Αντιδημάρχου:

Είναι κοινά αποδεκτό, ότι η πρωτοφανής κρίση που πλήττει τη χώρα και την ελληνική κοινωνία, έχει πολλαπλές επιπτώσεις, κυρίαρχα όμως αφορά στη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων.

Οι συνεχόμενες αυξήσεις σε Φ.Π.Α., τιμολόγια των ΔΕΚΟ, έκτακτα τέλη και λοιπές έκτακτες επιβαρύνσεις, προμήθειες πρώτων υλών επιβαρύνουν περισσότερο τη λειτουργία των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος. Φυσικά και οι επαγγελματίες των καφενείων, bar, clubs και γενικά του τομέα της μαζικής εστίασης, έχουν τεράστια μείωση του τζίρου τους, που ανέρχεται για την περιοχή μας έως και 60%. Παρεπόμενο των παραπάνω, είναι τα διαδοχικά λουκέτα που μπαίνουν στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, στα καφενεία κλπ.

Πρέπει να αναλογιστεί κανείς, ότι η περιοχή του Δήμου Ευρώτα- όπως οι περισσότερες περιοχές της χώρας- δεν είναι κατεξοχήν τουριστικοί πόλοι έλξης. Παρά το εύρος του παραλιακού μετώπου, η λειτουργία αυτών των καταστημάτων είναι κατά βάση εποχιακή. Επιπρόσθετα τα καφενεία, οι ταβέρνες, τα clubs, λόγω της γεωμορφίας του Δήμου μας, δεν μπορούν να έχουν την ίδια αντιμετώπιση με τις αστικές ζώνες (ακριβώς επειδή ο υπολογισμός γίνεται με το τετραγωνικό μέτρο).

Δε συμμεριζόμαστε τις οριζόντιες περικοπές, αλλά προτείνουμε- από κοινού με τους Δήμους- να εξετασθεί η επιβολή φόρων ανά ζώνη και περίπτωση. Για το Δήμο Ευρώτα η πρότασή μας, συνίσταται στη μείωση του τέλους των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος προς την Α.Ε.Π.Ι.

Ερωτηματικά δημιουργούνται και για τη σχέση τιμοκαταλόγου- πνευματικών δικαιωμάτων. Επειδή οι Δήμοι είναι εμπλεκόμενοι φορείς ως προς την αδειοδότηση των καταστημάτων, δεν μπορούν να αποτελούν εμμέσως εισπρακτικό μηχανισμό ενός ιδιωτικού φορέα, όπως η Α.Ε.Π.Ι. Αντίθετα, πρέπει να έχουν ουσιαστικό, αποφασιστικό και ανταποδοτικό ρόλο.

ΓιΆ αυτό ζητούμε:
  Την επανεξέταση του Ν. 2121/ 1993.
  Τη δραστική μείωση του τέλους της Α.Ε.Π.Ι, προς τα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, από 30- 60% και αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των.
  Την πλήρη και οριστική απαλλαγή του τέλους από τα καταστήματα που διαθέτουν μόνο τηλεόραση και ραδιόφωνο (είναι τραγική ειρωνεία να πληρώνεται η Ε.Ρ.Τ. μέσω Δ.Ε.Η. και να ζητείται επιπλέον τέλος προς την Α.Ε.Π.Ι.)
  Τη θεσμική κατοχύρωση ποσοστού επί των εισπραχθέντων του τέλους Α.Ε.Π.Ι. προς τους Ο.Τ.Α.

Στη δύσκολη συγκυρία που διανύουμε, πρέπει να κατανοηθεί απΆ όλους και ιδιαίτερα από τους πνευματικούς ανθρώπους, καλλιτέχνες και δημιουργούς που εκπροσωπούνται είτε από την Α.Ε.Π.Ι., είτε από οποιονδήποτε φορέα, ότι επιβάλλεται, να χαμηλώσουν τις οικονομικές τους απαιτήσεις.

Ιδιαίτερα σε περιοχές, όπως ο Δήμος Ευρώτα, όπου τα διαθέσιμα εισοδήματα βαίνουν ραγδαία μειούμενα, δεν μπορεί να μη γίνεται κατανοητή η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες αυτών των καταστημάτων. Οι καιροί απαιτούν- αν μη τι άλλο- διάθεση σύμπνοιας και αλληλοβοήθειας.

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Eτικέτες :