Γενική διακοπή ρεύματος λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, από τις 08:00 έως 13:00, στις εξής περιοχές:

Κοκκινόραχη, Θεολόγος, Κλαδάς, Βουτιάνοι, Σελλασία, Κονιδίτσα, περιοχή Πανεπιστημίου, Βασσαρά, Bέροια, Τσίτσινα, Μ.Βρύση, Βρέσθενα, Καρυές, Βαρβίτσα, Βαμβακού.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να έλθει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι  βρίσκονται υπό συνεχή τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.