notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Δήμητρα Μάνη – Κορομβόκη: Teaching in the 21st century

slider_image
07-09-2020

«Τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους στην Ελλάδα σήμερα στοχεύουν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σχεδόν τόσο καλά όσο και η μητρική μας»

Γράφει η Δήμητρα Μάνη - Κορομβόκη

Ο κόσμος που ζούμε καθημερινά αλλάζει και εξελίσσεται. Η εκρηκτική επανάσταση της τεχνολογίας μας υποχρεώνει να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε, παράγουμε αλλά κυρίως διδάσκουμε τις νέες γενιές.
 
Τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους στην Ελλάδα σήμερα στοχεύουν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σχεδόν τόσο καλά όσο και η μητρική μας. Οι ανάγκες που θα έχουν να ανταποκριθούν τα παιδιά ως ενήλικες απαιτούν άνεση και ευχέρεια στην αγγλική. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορομβόκη πιστεύουμε και αποδεικνύουμε ότι αυτό κατακτάται από μικρή ηλικία και οι  μαθητές μας μαθαίνουν με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, βασισμένο σε νέες έρευνες και εμπειρία που ήδη εφαρμόζεται στα σχολεία του Εξωτερικού και κυρίως της Βρετανίας.

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας  πρέπει να είναι μια φυσική διαδικασία που απορρέει πρώτα από το άκουσμα της γλώσσας κι έπειτα από την ομιλία της. Πιστεύουμε ότι η μάθηση της δεύτερης γλώσσας μπορεί και πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν νωρίτερα με τα παιδιά να αρχίζουν να χρησιμοποιούν την γλώσσα.

Επιπλέον, τα παιδιά μεγαλώνουν μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, οπότε και αυτό το κομμάτι δεν θα μπορούσε να λείπει από μία εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας την σύγχρονη και δελεαστική προς τα παιδιά. Η ατομική χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με την  πλατφόρμα BELT STUDY SYSTEM –ELT SKILLS που χρησιμοποιούμε καλύπτει την ανάγκη των παιδιών να κάνουν περαιτέρω εξάσκηση των όσων μαθαίνουν μέσα στην τάξη, με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, εξασκώντας ταυτόχρονα όλες τις απαραίτητες δεξιότητες- Reading/Writing/Speaking/Listening.

Επιπρόσθετα, η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζουμε προάγει την βιωματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας και βοηθά τα παιδιά να κατανοούν καλύτερα ό,τι διδάσκονται και να κατορθώνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να παράγουν και να εκφράζουν τον δικό τους λόγο, διότι καμιά ξένη γλώσσα δεν μαθαίνεται με αντιγραφή και αποστήθιση. Ταυτόχρονα δίνουμε έμφαση στην μεγιστοποίηση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων (skills): Επικοινωνία, Συνεργασία, Κριτική-Αναλυτική Σκέψη, Πρωτοβουλία, Κοινωνικότητα, Δημιουργικότητα κ.α..

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορομβόκη δεν είναι απλά ένα κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων. Είναι σχολείο που διδάσκει την Αγγλική γλώσσα σωστά και αποτελεσματικά και γιΆ αυτό οι μαθητές μας συμμετέχουν σε παγκόσμια αναγνωρισμένες και διαχρονικά αξιόπιστες εξετάσεις γλωσσομάθειας στις οποίες διαπρέπουν επιτυγχάνοντας υψηλές βαθμολογίες και διακρίσεις.

 Απευθυνόμαστε σε γονείς

✓ που ξέρουν ότι τα παιδιά τους – πρώτα απΆ όλα – θα χρειαστούν στο μέλλον να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα με άνεση και αυτοπεποίθηση, κι όχι απλά να λένε ότι έχουν ένα πτυχίο. (!!)
✓ που καταλαβαίνουν ότι η πραγματική γνώση είναι προϊόν μεθοδικής δουλειάς, επιμονής και συνεργασίας έμπειρων δασκάλων, μαθητών και γονέων.
✓ που ψάχνουν ένα περιβάλλον ανθρώπινο, ευχάριστο αλλά και κτιριακά ασφαλές που θα προσφέρει στα παιδιά τους πέρα από γνώσεις και αξίες – ένα αληθινό ΣΧΟΛΕΙΟ!

Σε Φοιτητές
✓ που θέλουν – πρώτα και πάνω απΆ όλα – να επικοινωνούν στην ξένη γλώσσα με άνεση κι αυτοπεποίθηση γιατί ξέρουν ότι σήμερα μόνο αυτό τους διασφαλίζει τη δυνατότηταγια περαιτέρω σπουδές και καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κι όχι απλά ένα “εύκολο” πτυχίο.

Σε Ενήλικες

✓ που καταλαβαίνουν ότι “τελικά χωρίς αγγλικά δε γίνεται!”  
✓ αλλά και αυτούς που χρειάζονται τις βασικές γνώσεις για να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν ανθρώπους και πολιτισμούς.

Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Κορομβόκη»
Λεωνίδου 49, Σπάρτη
Τηλέφωνο: 2731026477
e-mail: koromvoki@gmail.com
www.koromvoki.gr

Γράφει η Δήμητρα Μάνη - Κορομβόκη

Ο κόσμος που ζούμε καθημερινά αλλάζει και εξελίσσεται. Η εκρηκτική επανάσταση της τεχνολογίας μας υποχρεώνει να αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε, παράγουμε αλλά κυρίως διδάσκουμε τις νέες γενιές.
 
Τα παιδιά μας και οι οικογένειές τους στην Ελλάδα σήμερα στοχεύουν στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας σχεδόν τόσο καλά όσο και η μητρική μας. Οι ανάγκες που θα έχουν να ανταποκριθούν τα παιδιά ως ενήλικες απαιτούν άνεση και ευχέρεια στην αγγλική. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορομβόκη πιστεύουμε και αποδεικνύουμε ότι αυτό κατακτάται από μικρή ηλικία και οι  μαθητές μας μαθαίνουν με τον πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, βασισμένο σε νέες έρευνες και εμπειρία που ήδη εφαρμόζεται στα σχολεία του Εξωτερικού και κυρίως της Βρετανίας.

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας  πρέπει να είναι μια φυσική διαδικασία που απορρέει πρώτα από το άκουσμα της γλώσσας κι έπειτα από την ομιλία της. Πιστεύουμε ότι η μάθηση της δεύτερης γλώσσας μπορεί και πρέπει να ξεκινά όσο το δυνατόν νωρίτερα με τα παιδιά να αρχίζουν να χρησιμοποιούν την γλώσσα.

Επιπλέον, τα παιδιά μεγαλώνουν μαθαίνοντας να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, οπότε και αυτό το κομμάτι δεν θα μπορούσε να λείπει από μία εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας την σύγχρονη και δελεαστική προς τα παιδιά. Η ατομική χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με την  πλατφόρμα BELT STUDY SYSTEM –ELT SKILLS που χρησιμοποιούμε καλύπτει την ανάγκη των παιδιών να κάνουν περαιτέρω εξάσκηση των όσων μαθαίνουν μέσα στην τάξη, με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο, εξασκώντας ταυτόχρονα όλες τις απαραίτητες δεξιότητες- Reading/Writing/Speaking/Listening.

Επιπρόσθετα, η μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζουμε προάγει την βιωματική εκμάθηση της ξένης γλώσσας και βοηθά τα παιδιά να κατανοούν καλύτερα ό,τι διδάσκονται και να κατορθώνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να παράγουν και να εκφράζουν τον δικό τους λόγο, διότι καμιά ξένη γλώσσα δεν μαθαίνεται με αντιγραφή και αποστήθιση. Ταυτόχρονα δίνουμε έμφαση στην μεγιστοποίηση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων (skills): Επικοινωνία, Συνεργασία, Κριτική-Αναλυτική Σκέψη, Πρωτοβουλία, Κοινωνικότητα, Δημιουργικότητα κ.α..

Τέλος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορομβόκη δεν είναι απλά ένα κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων. Είναι σχολείο που διδάσκει την Αγγλική γλώσσα σωστά και αποτελεσματικά και γιΆ αυτό οι μαθητές μας συμμετέχουν σε παγκόσμια αναγνωρισμένες και διαχρονικά αξιόπιστες εξετάσεις γλωσσομάθειας στις οποίες διαπρέπουν επιτυγχάνοντας υψηλές βαθμολογίες και διακρίσεις.

 Απευθυνόμαστε σε γονείς

✓ που ξέρουν ότι τα παιδιά τους – πρώτα απΆ όλα – θα χρειαστούν στο μέλλον να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα με άνεση και αυτοπεποίθηση, κι όχι απλά να λένε ότι έχουν ένα πτυχίο. (!!)
✓ που καταλαβαίνουν ότι η πραγματική γνώση είναι προϊόν μεθοδικής δουλειάς, επιμονής και συνεργασίας έμπειρων δασκάλων, μαθητών και γονέων.
✓ που ψάχνουν ένα περιβάλλον ανθρώπινο, ευχάριστο αλλά και κτιριακά ασφαλές που θα προσφέρει στα παιδιά τους πέρα από γνώσεις και αξίες – ένα αληθινό ΣΧΟΛΕΙΟ!

Σε Φοιτητές
✓ που θέλουν – πρώτα και πάνω απΆ όλα – να επικοινωνούν στην ξένη γλώσσα με άνεση κι αυτοπεποίθηση γιατί ξέρουν ότι σήμερα μόνο αυτό τους διασφαλίζει τη δυνατότηταγια περαιτέρω σπουδές και καριέρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κι όχι απλά ένα “εύκολο” πτυχίο.

Σε Ενήλικες

✓ που καταλαβαίνουν ότι “τελικά χωρίς αγγλικά δε γίνεται!”  
✓ αλλά και αυτούς που χρειάζονται τις βασικές γνώσεις για να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν ανθρώπους και πολιτισμούς.

Κέντρο Ξένων Γλωσσών «Κορομβόκη»
Λεωνίδου 49, Σπάρτη
Τηλέφωνο: 2731026477
e-mail: koromvoki@gmail.com
www.koromvoki.gr

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

images Επιχειρηματικά νέα
12-11-2021

Τι είναι το WISC-V;