notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Περ. Πελ/σου ζητά διευκρινήσεις για την έκτακτη ενίσχυση προς τους ελαιοκαλλιεργητές

slider_image
22-01-2021

«Θα πρέπει να θεωρηθεί αποζημίωση λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της και να μην προσμετρηθεί στις επιδοτήσεις που καθορίζουν την ένταξη των αγροτών σε καθεστώς Φ.Π.Α.»

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο, με θέμα «Διευκρινήσεις για το χαρακτηρισμό της έκτακτης ενίσχυσης που έλαβαν οι αγρότες ελαιοκαλλιεργητές, στα πλαίσια του Μέτρου 21 του Π.Α.Α.» απέστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Παναγιώτης Κρητικός

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Ύστερα από την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκτακτης τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΠΑΑ), η Κυβέρνηση προχώρησε στην ενεργοποίηση του Μέτρου 21 με τίτλο: «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» με σκοπό τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση στους ελαιοκαλλιεργητές για τη στήριξη του τομέα ελαιολάδου με το ποσό των 126 εκατ. ?. Το ύψος της ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, κυμάνθηκε μεταξύ 300 ? έως 4.000 ? ανάλογα με την επιλέξιμη έκταση.

Το Μέτρο 21 ήταν μια εξαιρετικά σημαντική ενίσχυση που αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε επιτυχία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτέλεσε ουσιαστική ελάφρυνση και διευκόλυνση των αγροτών, που υπέστησαν σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπονται τα κριτήρια για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται είτε το ένα είτε το άλλο κριτήριο, οι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και παράλληλα έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Ε.Λ.Π. ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π.. Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ (ΠΟΛ.1201/2016).

Με δεδομένο ότι την 29η Ιανουαρίου 2021, εκπνέει η προθεσμία για την  υποβολή δήλωσης (μεταβολής) για την υποχρεωτική μετάταξή τους, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή την προαιρετική μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα θέλαμε να διευκρινιστεί εάν προσμετρούνται στις επιδοτήσεις, τα ποσά που καταβλήθηκαν στους ελαιοπαραγωγούς στα πλαίσια του Μέτρου 21.

Η άποψη μας είναι, η έκτακτη εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση θα πρέπει να θεωρηθεί αποζημίωση (όπως αυτές που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ), λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της και να μην προσμετρηθεί στις επιδοτήσεις που καθορίζουν την ένταξη των αγροτών σε καθεστώς Φ.Π.Α.. Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα στην λειτουργία της αγοράς, δεδομένου ότι ήδη έχουν εκδοθεί χιλιάδες (μη νόμιμα) παραστατικά λόγω άγνοιας ή μη διευκρίνησης, του καθεστώτος Φ.Π.Α. ένταξης των αγροτών-παραγωγών.    

Ευελπιστώντας, στην άμεση διευκρίνηση σας.

Με τιμή.

Για την Διοίκηση του 11ου Π.Τ. Ν/Α Πελοποννήσου του Ο.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Κρητικός Δ. Παναγιώτης

Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό και τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, Απόστολο Βεσυρόπουλο, με θέμα «Διευκρινήσεις για το χαρακτηρισμό της έκτακτης ενίσχυσης που έλαβαν οι αγρότες ελαιοκαλλιεργητές, στα πλαίσια του Μέτρου 21 του Π.Α.Α.» απέστειλε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Παναγιώτης Κρητικός

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Ύστερα από την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκτακτης τροποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΠΑΑ), η Κυβέρνηση προχώρησε στην ενεργοποίηση του Μέτρου 21 με τίτλο: «Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19» με σκοπό τη χορήγηση έκτακτης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση στους ελαιοκαλλιεργητές για τη στήριξη του τομέα ελαιολάδου με το ποσό των 126 εκατ. ?. Το ύψος της ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, κυμάνθηκε μεταξύ 300 ? έως 4.000 ? ανάλογα με την επιλέξιμη έκταση.

Το Μέτρο 21 ήταν μια εξαιρετικά σημαντική ενίσχυση που αδιαμφισβήτητα αποτέλεσε επιτυχία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτέλεσε ουσιαστική ελάφρυνση και διευκόλυνση των αγροτών, που υπέστησαν σημαντική απώλεια του εισοδήματός τους από τη διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της αγοράς, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ προβλέπονται τα κριτήρια για την ένταξη των αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται οι αγρότες οι οποίοι κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος πραγματοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών αξίας κατώτερης των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας κατώτερης των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Τα προαναφερόμενα κριτήρια λαμβάνονται σωρευτικά, δηλαδή θα πρέπει να συντρέχουν και τα δύο προκειμένου τα εν λόγω πρόσωπα να εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται είτε το ένα είτε το άλλο κριτήριο, οι αγρότες εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και παράλληλα έχουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Ε.Λ.Π. ως προς την τήρηση λογιστικών βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι στο ποσό των επιδοτήσεων, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π.. Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ, οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ (ΠΟΛ.1201/2016).

Με δεδομένο ότι την 29η Ιανουαρίου 2021, εκπνέει η προθεσμία για την  υποβολή δήλωσης (μεταβολής) για την υποχρεωτική μετάταξή τους, στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή την προαιρετική μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., θα θέλαμε να διευκρινιστεί εάν προσμετρούνται στις επιδοτήσεις, τα ποσά που καταβλήθηκαν στους ελαιοπαραγωγούς στα πλαίσια του Μέτρου 21.

Η άποψη μας είναι, η έκτακτη εφάπαξ οικονομικής ενίσχυση θα πρέπει να θεωρηθεί αποζημίωση (όπως αυτές που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ), λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της και να μην προσμετρηθεί στις επιδοτήσεις που καθορίζουν την ένταξη των αγροτών σε καθεστώς Φ.Π.Α.. Σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα στην λειτουργία της αγοράς, δεδομένου ότι ήδη έχουν εκδοθεί χιλιάδες (μη νόμιμα) παραστατικά λόγω άγνοιας ή μη διευκρίνησης, του καθεστώτος Φ.Π.Α. ένταξης των αγροτών-παραγωγών.    

Ευελπιστώντας, στην άμεση διευκρίνηση σας.

Με τιμή.

Για την Διοίκηση του 11ου Π.Τ. Ν/Α Πελοποννήσου του Ο.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Κρητικός Δ. Παναγιώτης

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image