notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Λακωνίας: Οριστικό τέλος - απένταξη για την παρούσα προγραμματική περίοδο

slider_image

Μοιράσου το άρθρο:

17-03-2023

Γράφει ο Ηλίας Παναγιωτακάκος

Όπως προκύπτει από ανάρτηση του βουλευτή Λακωνίας Αθανασίου Δαβάκη στον προσωπικό του λογαριασμό (FB) μετά την συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«…Το έργο της αναβάθμισης του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου ειναι έτοιμο να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2023 – 2027 το φθινόπωρο του 2023, μόλις προκηρυχθεί η Δράση για τα μεγάλα έργα...»

Όπερ μεθερμηνευόμενον το έργο στην νέα προγραμματική περίοδο θα είναι ως «έργο γέφυρα» όπως συμβαίνει με πολλά έργα , αλλά ως νέο έργο στην νέα προγραμματική περίοδο όταν ανοίξει το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2023 – 2027.

Είναι γνωστές οι προ μηνών οι διαβεβαιώσεις ότι θα «έμπαιναν μπουλντόζες»...

Η μη ένταξη σ αυτή την προγραμματική περίοδο σημαίνει είτε το έργο είχε ελλειπείς μελέτες , είτε δεν ήταν ώριμο και αυτό συνέβη μετά από 13 παρατάσεις που είχαν δοθεί.

Το τι έφταιξε θα γίνουν πιστεύω γνωστά και εύχομαι να ήταν διαφορετικά...

Υπενθυμίζω ότι το συγκεκριμένο έργο είχε ενταχθεί με την αριθμ. 5200/17.6.2009 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, εντάχθηκε το έργο «Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Νομού Λακωνίας στο Μέτρο 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013, με προϋπολογισμό 11.400.000 ¤ και είχε εκ νέου ΑΠΕΝΤΑΧΘΕΙ!!!

Η ουσιαστική ένταξη του έργου έγινε με Πολιτική πρωτοβουλίατου τότε υπουργού ΥπΑΑΤ  Κ. Σκανδαλίδη και στην συνέχεια με τον Αθ. Τσαυταρή
Με την υπΆ αριθμ.Δ17γ/06/102/ΦΝ 439.1/02-08-2011 και την υπ. αριθμ. 10478/23-08- 2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (Κ. Σκανδαλίδης) εγκρίθηκαν τα από 31-05-2011 συμβατικά τεύχη, συγγραφή υποχρεώσεων, το έντυπο οικονομικής προσφοράς,το τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής κλπ - Με την υπΆ αριθμ. Πρωτ. 3684/111663/16-9-2013 εγκρίθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και συμπραττούμενων Γραφείων με συμβατική αμοιβή 614.658,80 ¤ (με ΦΠA 23%) και διάρκεια 17 μήνες έως 16-02-2015.

Ενθυμούνται πιστεύω τόσο η τότε ηγεσία του ΤΟΕΒ και το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ευρώτα πως δόθηκε το 2011 ο αγώνας της ένταξης αυτού του σημαντικού έργου


Λίγα λόγια για το έργο

1. Στην ΠΕ Λακωνίας λειτουργεί το Αρδευτικό-Στραγγιστικό Έργο Τρινάσου, το οποίο εξυπηρετεί έκταση 20.500 στρεμμάτων και εκτείνεται στα Δ.Δ. Σκάλας - Λεήμονα - Στεφανιάς Δήμου Σκάλας με φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης τον Τ.Ο.Ε.Β. Τρινάσου.

2. Το αρδευτικό δίκτυο, που αποτελείται από ανοιχτές επενδυμένες διώρυγες (πρωτεύουσες - δευτερεύουσες - τριτεύουσες) συνολικού μήκους 161.000 μέτρων και η κατασκευή του ξεκίνησε το 1951 και ολοκληρώθηκε το 1978, παρουσιάζει λόγω παλαιότητας σοβαρά προβλήματα και μεγάλες διαρροές αρδευτικού νερού και, κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαία η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του.

3. Για τους ανωτέρω λόγους, προτάθηκε η αντικατάσταση του ανοικτού δικτύου άρδευσης με κλειστούς αγωγούς υπό πίεση, για την εφαρμογή νέων μεθόδων άρδευσης, η οποία σήμερα σε όλη την έκταση του έργου γίνεται με κατάκλυση. Με το κλειστό δίκτυο θα μειωθούν οι δαπάνες συντηρήσεως του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου στο ελάχιστο, θα μειωθούν οι απώλειες νερού και θα γίνει εξοικονόμηση και ορθή χρήση του αρδευτικού νερού. Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα είναι μειωμένη λόγω της υπάρχουσας υποδομής (απαλλοτριωμένοι χώροι, αντλιοστάσια αρδεύσεως, πλήρες αγροτικό οδικό δίκτυο).

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η σύνταξη της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου, που θα επιτευχθεί με την αντικατάσταση των υπαρχόντων επενδυμένων διωρύγων από κλειστούς αγωγούς υπό πίεση, σε συνολική εκτιμώμενη έκταση 20.500 στρεμμάτων εντός των ορίων του Τ.Ο.Ε.Β. Τρινάσου της ΠΕ Λακωνίας, με την αξιοποίηση των νερών των πηγών του Βασιλοπόταμου, οι οποίες ενισχύονται από πέντε αρδευτικές γεωτρήσεις.

5. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των αρδευτικών δικτύων, των αντλιοστασίων και των δεξαμενών με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως μελέτες τοπογραφικής, γεωτεχνικής, περιβαλλοντικής, γεωργοτεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας.
Όπως προκύπτει από ανάρτηση του βουλευτή Λακωνίας Αθανασίου Δαβάκη στον προσωπικό του λογαριασμό (FB) μετά την συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων Δημήτρη Παπαγιαννίδη. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«…Το έργο της αναβάθμισης του αρδευτικού δικτύου Τρινάσου ειναι έτοιμο να ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2023 – 2027 το φθινόπωρο του 2023, μόλις προκηρυχθεί η Δράση για τα μεγάλα έργα...»

Όπερ μεθερμηνευόμενον το έργο στην νέα προγραμματική περίοδο θα είναι ως «έργο γέφυρα» όπως συμβαίνει με πολλά έργα , αλλά ως νέο έργο στην νέα προγραμματική περίοδο όταν ανοίξει το νέο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2023 – 2027.

Είναι γνωστές οι προ μηνών οι διαβεβαιώσεις ότι θα «έμπαιναν μπουλντόζες»...

Η μη ένταξη σ αυτή την προγραμματική περίοδο σημαίνει είτε το έργο είχε ελλειπείς μελέτες , είτε δεν ήταν ώριμο και αυτό συνέβη μετά από 13 παρατάσεις που είχαν δοθεί.

Το τι έφταιξε θα γίνουν πιστεύω γνωστά και εύχομαι να ήταν διαφορετικά...

Υπενθυμίζω ότι το συγκεκριμένο έργο είχε ενταχθεί με την αριθμ. 5200/17.6.2009 Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, εντάχθηκε το έργο «Αρδευτικό δίκτυο Τρινάσου Νομού Λακωνίας στο Μέτρο 125Α1 του ΠΑΑ 2007-2013, με προϋπολογισμό 11.400.000 ¤ και είχε εκ νέου ΑΠΕΝΤΑΧΘΕΙ!!!

Η ουσιαστική ένταξη του έργου έγινε με Πολιτική πρωτοβουλίατου τότε υπουργού ΥπΑΑΤ  Κ. Σκανδαλίδη και στην συνέχεια με τον Αθ. Τσαυταρή
Με την υπΆ αριθμ.Δ17γ/06/102/ΦΝ 439.1/02-08-2011 και την υπ. αριθμ. 10478/23-08- 2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης (Κ. Σκανδαλίδης) εγκρίθηκαν τα από 31-05-2011 συμβατικά τεύχη, συγγραφή υποχρεώσεων, το έντυπο οικονομικής προσφοράς,το τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής κλπ - Με την υπΆ αριθμ. Πρωτ. 3684/111663/16-9-2013 εγκρίθηκε με ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και συμπραττούμενων Γραφείων με συμβατική αμοιβή 614.658,80 ¤ (με ΦΠA 23%) και διάρκεια 17 μήνες έως 16-02-2015.

Ενθυμούνται πιστεύω τόσο η τότε ηγεσία του ΤΟΕΒ και το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ευρώτα πως δόθηκε το 2011 ο αγώνας της ένταξης αυτού του σημαντικού έργου


Λίγα λόγια για το έργο

1. Στην ΠΕ Λακωνίας λειτουργεί το Αρδευτικό-Στραγγιστικό Έργο Τρινάσου, το οποίο εξυπηρετεί έκταση 20.500 στρεμμάτων και εκτείνεται στα Δ.Δ. Σκάλας - Λεήμονα - Στεφανιάς Δήμου Σκάλας με φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Συντήρησης τον Τ.Ο.Ε.Β. Τρινάσου.

2. Το αρδευτικό δίκτυο, που αποτελείται από ανοιχτές επενδυμένες διώρυγες (πρωτεύουσες - δευτερεύουσες - τριτεύουσες) συνολικού μήκους 161.000 μέτρων και η κατασκευή του ξεκίνησε το 1951 και ολοκληρώθηκε το 1978, παρουσιάζει λόγω παλαιότητας σοβαρά προβλήματα και μεγάλες διαρροές αρδευτικού νερού και, κατά συνέπεια, κρίθηκε αναγκαία η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του.

3. Για τους ανωτέρω λόγους, προτάθηκε η αντικατάσταση του ανοικτού δικτύου άρδευσης με κλειστούς αγωγούς υπό πίεση, για την εφαρμογή νέων μεθόδων άρδευσης, η οποία σήμερα σε όλη την έκταση του έργου γίνεται με κατάκλυση. Με το κλειστό δίκτυο θα μειωθούν οι δαπάνες συντηρήσεως του αρδευτικού και στραγγιστικού δικτύου στο ελάχιστο, θα μειωθούν οι απώλειες νερού και θα γίνει εξοικονόμηση και ορθή χρήση του αρδευτικού νερού. Η δαπάνη κατασκευής του έργου θα είναι μειωμένη λόγω της υπάρχουσας υποδομής (απαλλοτριωμένοι χώροι, αντλιοστάσια αρδεύσεως, πλήρες αγροτικό οδικό δίκτυο).

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, αντικείμενο της προς ανάθεση μελέτης είναι η σύνταξη της Προμελέτης και της Οριστικής Μελέτης για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου, που θα επιτευχθεί με την αντικατάσταση των υπαρχόντων επενδυμένων διωρύγων από κλειστούς αγωγούς υπό πίεση, σε συνολική εκτιμώμενη έκταση 20.500 στρεμμάτων εντός των ορίων του Τ.Ο.Ε.Β. Τρινάσου της ΠΕ Λακωνίας, με την αξιοποίηση των νερών των πηγών του Βασιλοπόταμου, οι οποίες ενισχύονται από πέντε αρδευτικές γεωτρήσεις.

5. Η μελέτη θα περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών κατασκευής των αρδευτικών δικτύων, των αντλιοστασίων και των δεξαμενών με την εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνητικών εργασιών και την εκπόνηση των αντίστοιχων υποστηρικτικών μελετών, όπως μελέτες τοπογραφικής, γεωτεχνικής, περιβαλλοντικής, γεωργοτεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας.

Η APELA προτείνει

image