Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο υψηλής τάσης, θα πραγματοποιηθεί γενική διακοπή ρεύματος την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, από τις 07.30 έως τις 10 το πρωί, στις περιοχές:

Λευκόχωμα, Δαφνί, Κροκεές, Στεφανιά

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γιΆ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.