Γενική διακοπή ρεύματος λόγω επειγόντων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί στην Καλογωνιά Σπάρτης την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου, από τις 7.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι΄ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.