notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Η ακαταλληλότητα της Γέφυρας Ευρώτα στην περιοχή της Σκάλας

slider_image
30-01-2013

Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, με την οποία ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να συμμεριστεί τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων της Γέφυρας του Ευρώτα στην περιοχή της Σκάλας, η οποία αποτελεί και το μοναδικό σημείο χερσαίας πρόσβασης στη Νοτιοανατολική Λακωνία.

Πρόκειται πιθανόν για τη μοναδική περίπτωση, πανελλαδικά, εθνικού δικτύου, που να χωρίζει στα δύο ένα Νομό, μία γέφυρα πεπαλαιωμένη στατικά και προβληματική στη μεταφορική διέλευση.

Η Βουλευτής ζητά να ενημερωθεί για το σχεδιασμό νέας χάραξης εθνικής οδού στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και για την πορεία εξέλιξης της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της νέας γέφυρας.

Δεδομένου δε ότι η υπάρχουσα μεταλλική Γέφυρα του Ευρώτα στη Σκάλα έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο, απευθύνει την ερώτηση και προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την παροχή έγκρισης για τη συντήρηση και επισκευή της υπάρχουσας γέφυρας.


Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η εθνική οδός Σπάρτης – Μονεμβασιάς διέρχεται, στην περιοχή της Σκάλας, από τη Γέφυρα του Ευρώτα, η οποία αποτελεί και το μοναδικό σημείο χερσαίας προσπέλασης στη Νοτιοανατολική Λακωνία.

Πρόκειται για γέφυρα του 19ου αιώνα, όσον αφορά την κατασκευή των λίθινων βάθρων, και των μέσων του 20ου αιώνα, όσον αφορά τη μεταγενέστερη μεταλλική κατασκευή, η οποία έχει υποστεί σημαντικές και επικίνδυνες φθορές στο φορέα και τα βάθρα της, ενώ έχει εμφανίσει ρηγματώσεις στο μεσόβαθρο.

Συνεπώς, πέραν της δυσχέρειας που προκαλείται στη διέλευση των οχημάτων, λόγω του μικρού πλάτους της συγκεκριμένης γέφυρας που εμποδίζει την παράλληλη αντίθετη διέλευση φορτηγού και επιβατικού οχήματος, τίθεται και ζήτημα επικινδυνότητας, λόγω του περιορισμένου φορτίου που μπορεί να δεχτεί, εξαιτίας της παλαιότητας και των φθορών που έχει υποστεί.

Ίσως είναι η μοναδική περίπτωση, πανελλαδικά, εθνικού δικτύου, που να χωρίζει στα δύο ένα Νομό μία γέφυρα πεπαλαιωμένη στατικά και προβληματική στη μεταφορική διέλευση.

Ήδη από το 2009 είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση της νέας Γέφυρας Ευρώτα στη Σκάλα (καθώς και της ασφαλτόστρωσης των παραευρώτιων δρόμων μεταξύ των δύο γεφυρών, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου) από πόρους του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, με το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/45624/889/30-08-2011 απόφαση, η μεταλλική Γέφυρα του Ευρώτα στη Σκάλα χαρακτηρίστηκε ως μνημείο, ενώ με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/96974/1760/12-10-2011 απόφαση, απαγορεύτηκε οποιαδήποτε επέμβαση επί της γέφυρας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του τότε Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.


Επιβάλλεται να σημειωθεί ότι η εν λόγω γέφυρα:

  Αποτελεί το μοναδικό τρόπο σύνδεσης της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Λακωνίας με τον υπόλοιπο Νομό, αλλά και τον μοναδικό τρόπο πρόσβασης σε αυτήν. Συνεπώς, κρούω τον κώδωνα του κινδύνου ότι σε περίπτωση επιδείνωσης των υφιστάμενων φθορών και ρηγματώσεων στη γέφυρα και συνακόλουθης αδυναμίας της να εξυπηρετήσει τη διέλευση των οχημάτων, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αποκοπεί συγκοινωνιακά το νοτιοανατολικό μέρος του Νομού.

  Αποτελεί τη μοναδική χερσαία πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς ιδιαίτερα αυξημένης επισκεψιμότητας [Νεάπολη, Μονεμβασιά, Κύθηρα (μέσω Νεάπολης), Ελαφόνησος κλπ], η οποία εντείνεται σημαντικά κατά τους θερινούς μήνες. Για το λόγο αυτό άλλωστε, από τη γέφυρα αυτή διέρχεται και μεγάλος αριθμός τουριστικών λεωφορείων.

  Επιπλέον αποτελεί τη μοναδική χερσαία πρόσβαση στα λιμάνια της Νεάπολης και της Μονεμβασιάς, τα οποία εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό επιβατικών και φορτηγών πλοίων, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι στη Νεάπολη λειτουργεί και το ένα από τα δύο Τελωνεία της Λακωνίας.

  Είναι δέκτης διέλευσης μεγάλου αριθμού βαρέων φορτηγών οχημάτων, δεδομένου ότι εξασφαλίζει τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.

  Αποτελεί συχνότατα, λόγω της επικινδυνότητάς της, σημείο σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, η δε λήψη των απαιτούμενων μέτρων για τη δημιουργία συνθηκών ασφαλών μετακινήσεων στο σημείο αυτό, αποτελεί πάγιο και μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων του Νομού.  

  Συγκαταλέγεται στα σημεία ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, τα οποία προκαλούν και διάβρωση των παρόχθιων περιοχών.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Έχει αντιληφθεί το Υπουργείο τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης του σημαντικού κινδύνου κατάρρευσης του εθνικού οδικού δικτύου Λακωνίας και εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί και σε ποιες προτίθεται άμεσα να προβεί ;

2.-
Υπάρχει σχεδιασμός νέας χάραξης εθνικής οδού στη συγκεκριμένη περιοχή και σε περίπτωση θετικής απάντησης, σε ποιο στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται ;

3.- Ποια είναι η πορεία εξέλιξης της μελέτης και κατασκευής της νέας γέφυρας του ποταμού Ευρώτα στη Σκάλα, αλλά και της συντήρησης και επισκευής της υφιστάμενης μεταλλικής γέφυρας ;

4.- Έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένη χρηματοδότηση για τα έργα αυτά και σε περίπτωση θετικής απάντησης, ποιο είναι το ύψος της και από πού προέρχεται ;

5.- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής των έργων αυτών και ποιος ο σχεδιασμός υλοποίησής τους ;

6.- Έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αίτημα περί παροχής έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, προκειμένου να συντηρηθεί και επισκευαστεί η υφιστάμενη μεταλλική γέφυρα του Ευρώτα στη Σκάλα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο ;

Η Βουλευτής Λακωνίας Φεβρωνία Πατριανάκου κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, με την οποία ζητά από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να συμμεριστεί τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων της Γέφυρας του Ευρώτα στην περιοχή της Σκάλας, η οποία αποτελεί και το μοναδικό σημείο χερσαίας πρόσβασης στη Νοτιοανατολική Λακωνία.

Πρόκειται πιθανόν για τη μοναδική περίπτωση, πανελλαδικά, εθνικού δικτύου, που να χωρίζει στα δύο ένα Νομό, μία γέφυρα πεπαλαιωμένη στατικά και προβληματική στη μεταφορική διέλευση.

Η Βουλευτής ζητά να ενημερωθεί για το σχεδιασμό νέας χάραξης εθνικής οδού στη συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και για την πορεία εξέλιξης της μελέτης και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της νέας γέφυρας.

Δεδομένου δε ότι η υπάρχουσα μεταλλική Γέφυρα του Ευρώτα στη Σκάλα έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο, απευθύνει την ερώτηση και προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά με την παροχή έγκρισης για τη συντήρηση και επισκευή της υπάρχουσας γέφυρας.


Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Η εθνική οδός Σπάρτης – Μονεμβασιάς διέρχεται, στην περιοχή της Σκάλας, από τη Γέφυρα του Ευρώτα, η οποία αποτελεί και το μοναδικό σημείο χερσαίας προσπέλασης στη Νοτιοανατολική Λακωνία.

Πρόκειται για γέφυρα του 19ου αιώνα, όσον αφορά την κατασκευή των λίθινων βάθρων, και των μέσων του 20ου αιώνα, όσον αφορά τη μεταγενέστερη μεταλλική κατασκευή, η οποία έχει υποστεί σημαντικές και επικίνδυνες φθορές στο φορέα και τα βάθρα της, ενώ έχει εμφανίσει ρηγματώσεις στο μεσόβαθρο.

Συνεπώς, πέραν της δυσχέρειας που προκαλείται στη διέλευση των οχημάτων, λόγω του μικρού πλάτους της συγκεκριμένης γέφυρας που εμποδίζει την παράλληλη αντίθετη διέλευση φορτηγού και επιβατικού οχήματος, τίθεται και ζήτημα επικινδυνότητας, λόγω του περιορισμένου φορτίου που μπορεί να δεχτεί, εξαιτίας της παλαιότητας και των φθορών που έχει υποστεί.

Ίσως είναι η μοναδική περίπτωση, πανελλαδικά, εθνικού δικτύου, που να χωρίζει στα δύο ένα Νομό μία γέφυρα πεπαλαιωμένη στατικά και προβληματική στη μεταφορική διέλευση.

Ήδη από το 2009 είχε εγκριθεί η χρηματοδότηση της νέας Γέφυρας Ευρώτα στη Σκάλα (καθώς και της ασφαλτόστρωσης των παραευρώτιων δρόμων μεταξύ των δύο γεφυρών, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου) από πόρους του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, με το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/45624/889/30-08-2011 απόφαση, η μεταλλική Γέφυρα του Ευρώτα στη Σκάλα χαρακτηρίστηκε ως μνημείο, ενώ με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/96974/1760/12-10-2011 απόφαση, απαγορεύτηκε οποιαδήποτε επέμβαση επί της γέφυρας, χωρίς προηγούμενη έγκριση του τότε Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.


Επιβάλλεται να σημειωθεί ότι η εν λόγω γέφυρα:

  Αποτελεί το μοναδικό τρόπο σύνδεσης της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Λακωνίας με τον υπόλοιπο Νομό, αλλά και τον μοναδικό τρόπο πρόσβασης σε αυτήν. Συνεπώς, κρούω τον κώδωνα του κινδύνου ότι σε περίπτωση επιδείνωσης των υφιστάμενων φθορών και ρηγματώσεων στη γέφυρα και συνακόλουθης αδυναμίας της να εξυπηρετήσει τη διέλευση των οχημάτων, υπάρχει άμεσος κίνδυνος να αποκοπεί συγκοινωνιακά το νοτιοανατολικό μέρος του Νομού.

  Αποτελεί τη μοναδική χερσαία πρόσβαση σε τουριστικούς προορισμούς ιδιαίτερα αυξημένης επισκεψιμότητας [Νεάπολη, Μονεμβασιά, Κύθηρα (μέσω Νεάπολης), Ελαφόνησος κλπ], η οποία εντείνεται σημαντικά κατά τους θερινούς μήνες. Για το λόγο αυτό άλλωστε, από τη γέφυρα αυτή διέρχεται και μεγάλος αριθμός τουριστικών λεωφορείων.

  Επιπλέον αποτελεί τη μοναδική χερσαία πρόσβαση στα λιμάνια της Νεάπολης και της Μονεμβασιάς, τα οποία εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό επιβατικών και φορτηγών πλοίων, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι στη Νεάπολη λειτουργεί και το ένα από τα δύο Τελωνεία της Λακωνίας.

  Είναι δέκτης διέλευσης μεγάλου αριθμού βαρέων φορτηγών οχημάτων, δεδομένου ότι εξασφαλίζει τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων αγροκτηνοτροφικών προϊόντων.

  Αποτελεί συχνότατα, λόγω της επικινδυνότητάς της, σημείο σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, η δε λήψη των απαιτούμενων μέτρων για τη δημιουργία συνθηκών ασφαλών μετακινήσεων στο σημείο αυτό, αποτελεί πάγιο και μακροχρόνιο αίτημα των κατοίκων του Νομού.  

  Συγκαταλέγεται στα σημεία ενδιαφέροντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται σε περίπτωση έντονης βροχόπτωσης, τα οποία προκαλούν και διάβρωση των παρόχθιων περιοχών.


Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.- Έχει αντιληφθεί το Υπουργείο τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης του σημαντικού κινδύνου κατάρρευσης του εθνικού οδικού δικτύου Λακωνίας και εάν ναι, σε ποιες ενέργειες έχει προβεί και σε ποιες προτίθεται άμεσα να προβεί ;

2.-
Υπάρχει σχεδιασμός νέας χάραξης εθνικής οδού στη συγκεκριμένη περιοχή και σε περίπτωση θετικής απάντησης, σε ποιο στάδιο σχεδιασμού βρίσκεται ;

3.- Ποια είναι η πορεία εξέλιξης της μελέτης και κατασκευής της νέας γέφυρας του ποταμού Ευρώτα στη Σκάλα, αλλά και της συντήρησης και επισκευής της υφιστάμενης μεταλλικής γέφυρας ;

4.- Έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένη χρηματοδότηση για τα έργα αυτά και σε περίπτωση θετικής απάντησης, ποιο είναι το ύψος της και από πού προέρχεται ;

5.- Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης και κατασκευής των έργων αυτών και ποιος ο σχεδιασμός υλοποίησής τους ;

6.- Έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αίτημα περί παροχής έγκρισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, προκειμένου να συντηρηθεί και επισκευαστεί η υφιστάμενη μεταλλική γέφυρα του Ευρώτα στη Σκάλα, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο ;

Μοιράσου το άρθρο:

Η APELA προτείνει

image

Eτικέτες :

Apela Real Estate

Κτηματομεσιτικό Γραφείο Λακωνίας