notification icon
Θα θέλατε να σας ενημερώνουμε για τα έκτακτα γεγονότα ;

Να ενταχθεί το Χιονοβούνι στις Περιοχές Άνευ Δρόμων ζητούν τρεις Δήμοι

slider_image

Μοιράσου το άρθρο:

12-07-2022

Κοινή επιστολή των δημάρχων Μονεμβασίας, Ευρώτα και Νότιας Κυνουρίας στον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Την άμεση ένταξη του ορεινού όγκου Χιονοβουνίου στις θεσμοθετημένες Π.Α.Δ., Περιοχές Άνευ Δρόμων, την αναστολή αδειοδοτήσεων νέων έργων, καθώς και την απαγόρευση ανάπτυξης ΑΠΕ στην περιοχή, ζητούν από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά, οι δήμαρχοι Μονεμβασίας, Ευρώτα και Νότιας Κυνουρίας.

Συγκεκριμένα στην κοινή επιστολή τους οι κ.κ. Ηρακλής Τριχείλης, Δήμος Βέρδος και Χαράλαμπος Λυσικάτος αναφέρουν τα εξής:                                                                                                  

 Κύριε Υπουργέ

Το ΥΠΕΝ πρόσφατα ενέταξε με αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις 6 περιοχές σε καθεστώς απόλυτης προστασίας Περιοχές Άνευ Δρόμων - Π.Α.Δ. (στο όρος Ταΰγετος Λακωνίας και Μεσσηνίας, στα Λευκά Όρη Κρήτης, στο όρος Τύμφη Ιωαννίνων, στο όρος Χατζή Τρικάλων, στο όρος Σάος  Σαμοθράκης και στο όρος Σμόλικας Γρεβενών και Ιωαννίνων). Σκοπός των αποφάσεων αυτών είναι η αποτελεσματική προστασία των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων των περιοχών άνευ δρόμων, μέσω θεσμοθέτησης ειδικών όρων και περιορισμών.

Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών λήφθηκε υπόψη η μελέτη με τίτλο: «ROADLESS - Περιοχές άνευ δρόμων και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα» με ανάδοχο την «Πίνδος Περιβαλλοντική» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο με την υπ’ αρ. 148.3/2018 απόφαση.

Στη μελέτη αυτή, ζητείται ως πρώτος στόχος η άμεση θεσμική ανακήρυξη των 6 ΠΑΔ της Ελλάδος άνω των 50km2 ως περιοχών που δεν θα επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων. Ανάμεσα σε αυτές τις 6 θέσεις που πρότεινε η μελέτη ήταν και το όρος Όλυμπος. Για τον Όλυμπο όμως, η θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών προστασίας, έγινε  με  το Προεδρικό Διάταγμα  προστασίας του Εθνικού Δρυμού που ορίζει Περιοχές Άνευ Δρόμων (Π.Α.Δ.) τον πυρήνα του (ΦΕΚ 610 /Δ/17-09-2021). Ως δεύτερο στόχο η μελέτη πρότεινε τη θεσμική θωράκιση  κατά προτεραιότητα των ΠΑΔ άνω των 10 km2.  

Οι Δήμοι μας είναι  θετικοί στη λήψη τέτοιων αποφάσεων από την πολιτεία, στη θέσπιση κανόνων και περιορισμών για την προστασία  των λεγόμενων «Απάτητων Βουνών». Ενθαρρύνουμε δε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του 2ου στόχου που έθεσε η παραπάνω μελέτη. Το όρος Χιονοβούνι Πάρνωνα βρίσκεται εντός του Δήμου Μονεμβασίας (Κοινότητες Κυπαρισσίου, Χάρακος και Λαμπόκαμπου), εντός Δήμου Ευρώτα (Κοινότητα Κρεμαστής) και εντός Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Κοινότητες Πηγαδίου και Πελετών) και παρουσιάζει μέγιστο υψόμετρο 1300m.

Στην παραπάνω μελέτη το Χιονοβούνι υπολογίστηκε σε έκταση περιοχής άνευ δρόμων (Π.Α.Δ.) με επιφάνεια 44,66km2 ενώ ως έκταση αδιατάρακτης φυσικής περιοχής (Α.Φ.Π. νοείται κάθε Π.Α.Δ. με περιμετρική ζώνη εύρους 1km) με επιφάνεια 97 km2. Σημαντικό τμήμα αυτής της έκτασης, βρίσκεται εντός περιοχής προστασίας του δικτύου Natura 2000, αφού έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με κωδικό  GR2540001  και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας με κωδικό  GR2540007.  Επιπλέον η περιοχή έχει επιλεγεί ως σημαντική περιοχή για την ορνιθοπανίδα με στοιχεία που έχει συλλέξει η  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Με την οδηγία 79/409/ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτηρίστηκε ως σημαντική περιοχή πουλιών. Έκταση περίπου 60 km2, στην περιοχή αυτή έχει χαρακτηριστεί  ως μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων (ΦΕΚ 793/Β/1977). Τέλος στις Κοινότητες Κυπαρισσίου, Χάρακος και Λαμπόκαμπου της Δ.Ε. Ζάρακα που βρίσκεται ο ορεινός όγκος του Χιονοβουνίου, με το Π.Δ. 28-02-2012 (ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/2012)  έχει γίνει χαρακτηρισμός των οικισμών τους ως παραδοσιακών.

Το ελατόδασος του Χιονοβουνίου αποτελεί το νοτιότερο σημείο εμφάνισης και εξάπλωσης της Κεφαλληνιακής ελάτης στον Ευρωπαϊκό Χώρο, αφενός χαρακτηρίζεται από υψηλό περιβαλλοντικό και οικολογικό απόθεμα και αφετέρου σημαντικό οικοσύστημα. Διαχειριστές του εν λόγω δάσους είναι τα Δασαρχεία Μολάων και Λεωνιδίου.

Η ύπαρξη των παραπάνω στοιχείων προστασίας, επιβάλλει σύμφωνα με το Ν.1650 / 1986 (παρ. 1 άρθρου 21) όπως ισχύει σήμερα, την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ) για τη θεσμοθέτηση προστασίας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου προβλέπει την εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Μελετών για την περιοχή του Νοτίου Πάρνωνα (απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 25294/03).

Παρότι το όρος Χιονοβούνι ως Π.Α.Δ. και Α.Φ.Π. με τα στοιχεία της παραπάνω μελέτης είναι μεγαλύτερο σε έκταση και άρα σημαντικότερο για προστασία  από  το όρος Χατζή Τρικάλων (υπολογίστηκε σε έκταση Π.Α.Δ. με επιφάνεια 27,15 km2 ενώ ως έκταση Α.Φ.Π. με επιφάνεια 45,61  km2), το δεύτερο εντάχθηκε στις 6 περιοχές που έλαβαν τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις θεσμοθέτησής τους ως Π.Α.Δ.
Στην προτεινόμενη περιοχή για ΠΑΔ όρους Χιονοβουνίου έχουν κατατεθεί αιτήματα για εγκατάσταση 15 ΑΠΗΕ με 50 ΑΓ 4.2 MW έκαστη που είναι προς αξιολόγηση και υπάρχουν 5 ΑΣΠΗΕ με άδειες παραγωγής 16 Α/Γ 56 MW συνολικά.

Γι’ αυτό αιτούμεθα  από το Υπουργείο Περιβάλλοντος:

1) Την άμεση ένταξη του ορεινού όγκου «Χιονοβουνίου» στις θεσμοθετημένες Π.Α.Δ. γιατί πληροί όλα τα κριτήρια όπως καθορίστηκαν από την εκπονηθείσα μελέτη.

2) Να ανασταλεί η αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων και  να απαγορευτεί η ανάπτυξη ΑΠΕ στην υπό θεσμοθέτηση Π.Α.Δ. «Χιονοβουνίου».

3) Να εκπονηθεί το συντομότερο  η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) και να προχωρήσει η έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος του Ν.4685/2020,  για την περιοχή αυτή που βρίσκεται το «Χιονοβούνι»  και εντάσσεται στο δίκτυο περιοχών Natura 2000.
Την άμεση ένταξη του ορεινού όγκου Χιονοβουνίου στις θεσμοθετημένες Π.Α.Δ., Περιοχές Άνευ Δρόμων, την αναστολή αδειοδοτήσεων νέων έργων, καθώς και την απαγόρευση ανάπτυξης ΑΠΕ στην περιοχή, ζητούν από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργο Αμυρά, οι δήμαρχοι Μονεμβασίας, Ευρώτα και Νότιας Κυνουρίας.

Συγκεκριμένα στην κοινή επιστολή τους οι κ.κ. Ηρακλής Τριχείλης, Δήμος Βέρδος και Χαράλαμπος Λυσικάτος αναφέρουν τα εξής:                                                                                                  

 Κύριε Υπουργέ

Το ΥΠΕΝ πρόσφατα ενέταξε με αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις 6 περιοχές σε καθεστώς απόλυτης προστασίας Περιοχές Άνευ Δρόμων - Π.Α.Δ. (στο όρος Ταΰγετος Λακωνίας και Μεσσηνίας, στα Λευκά Όρη Κρήτης, στο όρος Τύμφη Ιωαννίνων, στο όρος Χατζή Τρικάλων, στο όρος Σάος  Σαμοθράκης και στο όρος Σμόλικας Γρεβενών και Ιωαννίνων). Σκοπός των αποφάσεων αυτών είναι η αποτελεσματική προστασία των τύπων οικοτόπων και ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας και των ενδιαιτημάτων των περιοχών άνευ δρόμων, μέσω θεσμοθέτησης ειδικών όρων και περιορισμών.

Για τη λήψη των αποφάσεων αυτών λήφθηκε υπόψη η μελέτη με τίτλο: «ROADLESS - Περιοχές άνευ δρόμων και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα» με ανάδοχο την «Πίνδος Περιβαλλοντική» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο με την υπ’ αρ. 148.3/2018 απόφαση.

Στη μελέτη αυτή, ζητείται ως πρώτος στόχος η άμεση θεσμική ανακήρυξη των 6 ΠΑΔ της Ελλάδος άνω των 50km2 ως περιοχών που δεν θα επιτρέπεται η διάνοιξη νέων δρόμων. Ανάμεσα σε αυτές τις 6 θέσεις που πρότεινε η μελέτη ήταν και το όρος Όλυμπος. Για τον Όλυμπο όμως, η θεσμοθέτηση όρων και περιορισμών προστασίας, έγινε  με  το Προεδρικό Διάταγμα  προστασίας του Εθνικού Δρυμού που ορίζει Περιοχές Άνευ Δρόμων (Π.Α.Δ.) τον πυρήνα του (ΦΕΚ 610 /Δ/17-09-2021). Ως δεύτερο στόχο η μελέτη πρότεινε τη θεσμική θωράκιση  κατά προτεραιότητα των ΠΑΔ άνω των 10 km2.  

Οι Δήμοι μας είναι  θετικοί στη λήψη τέτοιων αποφάσεων από την πολιτεία, στη θέσπιση κανόνων και περιορισμών για την προστασία  των λεγόμενων «Απάτητων Βουνών». Ενθαρρύνουμε δε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη του 2ου στόχου που έθεσε η παραπάνω μελέτη. Το όρος Χιονοβούνι Πάρνωνα βρίσκεται εντός του Δήμου Μονεμβασίας (Κοινότητες Κυπαρισσίου, Χάρακος και Λαμπόκαμπου), εντός Δήμου Ευρώτα (Κοινότητα Κρεμαστής) και εντός Δήμου Νότιας Κυνουρίας (Κοινότητες Πηγαδίου και Πελετών) και παρουσιάζει μέγιστο υψόμετρο 1300m.

Στην παραπάνω μελέτη το Χιονοβούνι υπολογίστηκε σε έκταση περιοχής άνευ δρόμων (Π.Α.Δ.) με επιφάνεια 44,66km2 ενώ ως έκταση αδιατάρακτης φυσικής περιοχής (Α.Φ.Π. νοείται κάθε Π.Α.Δ. με περιμετρική ζώνη εύρους 1km) με επιφάνεια 97 km2. Σημαντικό τμήμα αυτής της έκτασης, βρίσκεται εντός περιοχής προστασίας του δικτύου Natura 2000, αφού έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.) με κωδικό  GR2540001  και ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας με κωδικό  GR2540007.  Επιπλέον η περιοχή έχει επιλεγεί ως σημαντική περιοχή για την ορνιθοπανίδα με στοιχεία που έχει συλλέξει η  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Με την οδηγία 79/409/ΕΕ σε ευρωπαϊκό επίπεδο χαρακτηρίστηκε ως σημαντική περιοχή πουλιών. Έκταση περίπου 60 km2, στην περιοχή αυτή έχει χαρακτηριστεί  ως μόνιμο καταφύγιο θηραμάτων (ΦΕΚ 793/Β/1977). Τέλος στις Κοινότητες Κυπαρισσίου, Χάρακος και Λαμπόκαμπου της Δ.Ε. Ζάρακα που βρίσκεται ο ορεινός όγκος του Χιονοβουνίου, με το Π.Δ. 28-02-2012 (ΦΕΚ 84/ΑΑΠ/2012)  έχει γίνει χαρακτηρισμός των οικισμών τους ως παραδοσιακών.

Το ελατόδασος του Χιονοβουνίου αποτελεί το νοτιότερο σημείο εμφάνισης και εξάπλωσης της Κεφαλληνιακής ελάτης στον Ευρωπαϊκό Χώρο, αφενός χαρακτηρίζεται από υψηλό περιβαλλοντικό και οικολογικό απόθεμα και αφετέρου σημαντικό οικοσύστημα. Διαχειριστές του εν λόγω δάσους είναι τα Δασαρχεία Μολάων και Λεωνιδίου.

Η ύπαρξη των παραπάνω στοιχείων προστασίας, επιβάλλει σύμφωνα με το Ν.1650 / 1986 (παρ. 1 άρθρου 21) όπως ισχύει σήμερα, την εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ) για τη θεσμοθέτηση προστασίας και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου προβλέπει την εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Μελετών για την περιοχή του Νοτίου Πάρνωνα (απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 25294/03).

Παρότι το όρος Χιονοβούνι ως Π.Α.Δ. και Α.Φ.Π. με τα στοιχεία της παραπάνω μελέτης είναι μεγαλύτερο σε έκταση και άρα σημαντικότερο για προστασία  από  το όρος Χατζή Τρικάλων (υπολογίστηκε σε έκταση Π.Α.Δ. με επιφάνεια 27,15 km2 ενώ ως έκταση Α.Φ.Π. με επιφάνεια 45,61  km2), το δεύτερο εντάχθηκε στις 6 περιοχές που έλαβαν τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις θεσμοθέτησής τους ως Π.Α.Δ.
Στην προτεινόμενη περιοχή για ΠΑΔ όρους Χιονοβουνίου έχουν κατατεθεί αιτήματα για εγκατάσταση 15 ΑΠΗΕ με 50 ΑΓ 4.2 MW έκαστη που είναι προς αξιολόγηση και υπάρχουν 5 ΑΣΠΗΕ με άδειες παραγωγής 16 Α/Γ 56 MW συνολικά.

Γι’ αυτό αιτούμεθα  από το Υπουργείο Περιβάλλοντος:

1) Την άμεση ένταξη του ορεινού όγκου «Χιονοβουνίου» στις θεσμοθετημένες Π.Α.Δ. γιατί πληροί όλα τα κριτήρια όπως καθορίστηκαν από την εκπονηθείσα μελέτη.

2) Να ανασταλεί η αδειοδότηση νέων έργων και δραστηριοτήτων και  να απαγορευτεί η ανάπτυξη ΑΠΕ στην υπό θεσμοθέτηση Π.Α.Δ. «Χιονοβουνίου».

3) Να εκπονηθεί το συντομότερο  η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) και να προχωρήσει η έκδοση του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος του Ν.4685/2020,  για την περιοχή αυτή που βρίσκεται το «Χιονοβούνι»  και εντάσσεται στο δίκτυο περιοχών Natura 2000.

Η APELA προτείνει

image

images Αυτοδιοίκηση
09-08-2023

Οι πράσινες καβίλιες

images Αυτοδιοίκηση
10-07-2023

Δήμος Σπάρτης: Χωρίς λόγια